biyopsi.gen.tr https://www.biyopsi.gen.tr Biyopsi, Biyopsi Nedir ve Nasıl Yapılır? tr-TR hourly 1 Copyright 2020, biyopsi.gen.tr Thu, 17 Mar 2016 00:00:00 +0000 Sat, 22 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/biyopsi.html Mon, 26 Nov 2018 18:47:31 +0000 Biyopsi, vücudun farklı alanlarından tanı amaçlı, mikroskop yardımıyla inceleme ya da farklı tetkikler yapmak için hücre ya da doku alma işlemidir. Biyopsi ilk defa 11. yüzyılda Ebul Kasım tarafından guatr için u Biyopsi, vücudun farklı alanlarından tanı amaçlı, mikroskop yardımıyla inceleme ya da farklı tetkikler yapmak için hücre ya da doku alma işlemidir. Biyopsi ilk defa 11. yüzyılda Ebul Kasım tarafından guatr için uygulanmıştır. O günden bugüne yöntemde birçok gelişme olsa da hala guatr için vazgeçilmez bir tanı yöntemidir. Biyopsi vücudun herhangi bir yerinde şüphe duyulan dokular için uygulanmaktadır. Biyopsi yapılacaksa hastanın işlemden önce 12 saat hiçbir şey yeyip içmemesi gerekir. Biyopsi ile şüpheli dokunun tamamı çıkarılırsa işlem aynı zamanda tedavi edici özellikte taşır. Alınan parça özel sıvı dolu bir kabın içine alınarak ilgili alana gönderilir.

Çok kısa süre öncesine kadar doku parçası almak için açık cerrahiler yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı ve hala kullanılmaktadır. Fakat günümüzde teknolojik imkanların sağlamış olduğu olanaklar sayesinde doku alma yani biyopsi işlemi farklı iğneler kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi

Farklı radyolojik görüntüleme teknikleri yardımıyla biyopsi uygulanacak kitle ya da organa özel bir iğne gönderilir ve bu iğne yardımıyla bölgeden örnek alınır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi günümüzde en fazla kullanılan biyopsi çeşididir. Özellikle vücut yüzeyine yakın kitlelerde ve ultrason eşliğinde uygulananları çok sık tercih edilmektedir. İşlem için genelde anesteziye gerek duyulmaz. Biyopsi yapılan hasta işlemin ardından hemen günlük yaşamına dönebilir. Vücuttan alınan örnekler incelenmek için ilgili alanlara gönderilir ve kısa süre içinde incelenerek sonuçlanır. İşlem yaklaşık 15-20 dakika içinde tamamlanır. Cilde kesi açılmadığı için dikiş atılmasına gerek kalmaz.Ancak bu teknikte yanlış yerden parça alma ya da tanı için yetersiz kalma gibi sıkıntılar yaşanabilir.

Biyopsi çoğu kişi tarafından korkulan ve hatta fobiye dönüşen bir işlem olarak algılanmaktadır. Ancak biyopsi işlemi korkulacak nitelikte bir işlem değildir. Günlük hastane ortamında tıpkı kan alma işlemi gibi kolaylıkla ve plastik iğneler kullanılarak yapılmaktadır. Kişi herhangi bir ağrıya ya da acıya maruz kalmaz.

Biyopsi

Core (kor) biyopsi, kesici ya da kalın iğne biyopsisi

Ultrason, tomografi gibi farklı görüntüleme teknikleriyle parça alınacak bölgeye kesici bir iğne gönderilir. Bu iğne yardımıyla bölgeden örnek alınır. İşlem anında özel tasarlanmış biyopsi tabancaları kullanılır. İşlem anında hasta için lokal anestezi kullanılır. Hasta anestezinin etkisinden kurtulduktan sonra normal yaşamına dönüş yapabilir. İşlemde yetersiz materyal olasılığı yok denecek kadar azdır. İşlem ince iğne biyopsisi gibi yaklaşık 15-20 dakikada tamamlanır ve yine kesi açılmadığı için dikiş atılmaz. Fakat alınan örnek yanlış bir yerden alınabilir. Biyopsi anında kullanılan iğne kalın ve kesici olduğundan dolayı parça alınacak dokuda ince iğne biyopsisine nazaran kanama riski daha fazladır.

Açık (cerrahi) biyopsisi: Uzman bir cerrah tarafından örnek alınacak organ ya da kitleye ufak bir operasyonla inilerek, parça alınır. İşlem anında genel ya da lokal anestezi tercihe dilebilir. Açık biyopsi için şüphe duyulan kitlenin ele gelmesi ya da işaretlenmesi gerekir. İşlem ameliyathane ortamında gerçekleşir ve parça bütün olarak alınır. Cerrahi biyopside parça bütün olarak alındığı için iğneli biyopsiye nazaran daha güvenlidir. Ayrıca işlem uygun bir tedaviyi de kapsar. Kesin tanı için 2 gün beklenmesi gerekir. Yumuşak dokudan alınan parçalarda süre 2 gün olurken, sert dokular için bu süre daha uzun olabilir.  İşlem gözle görülerek yapıldığı için yanlış bir yerden alınma ve yetersiz materyal alınması söz konusu değildir.

Açık biyopsi ne zaman yapılır

 • Görüntüleme teknikleri kullanılarak erişilemeyen ya da görüntülenemeyen kitlelerde
 • İğne ile uygulanacak biyopsilerin tehlikeli olduğu durumlarda
 • Biyopsi sonucuna göre operasyon devam edecekse
 • Biyopsi yapılacak kitle bir ]]> Biyopsi Çeşitleri https://www.biyopsi.gen.tr/biyopsi-cesitleri.html Tue, 27 Nov 2018 10:20:23 +0000 Biyopsi çeşitleri, biyopsi inceleme amacıyla vücuttaki bir dokudan parça alınmasıdır. Alınan parça mikroskop altında incelenmeden önce bazı mikrobiyoloji ve moleküler incelemeler yapmak amacıyla işlemlerden geçirilir. Biyopsi Biyopsi çeşitleri, biyopsi inceleme amacıyla vücuttaki bir dokudan parça alınmasıdır. Alınan parça mikroskop altında incelenmeden önce bazı mikrobiyoloji ve moleküler incelemeler yapmak amacıyla işlemlerden geçirilir. Biyopsi genellikle vücutta hastalık şüphesi olduğu zaman yapılır. Yani vücutta sebebi bulunamayan şişliğin olmasında, kitle ve tümör varlığında en güvenli tanı yöntemi olarak kullanılabilir. Biyopsi yapılınca alınan örnekler genellikle patolojiye histopatolojik tanı için gönderilir. Patologlar tarafından örnekler incelenir. Ancak hastaya ait olan her türlü bilgi, yapılan tetkiklerin sonuçları, hastalıklara ait şüphe gibi bilgilerde patologlar tarafından bilinir. Bu nedenle biyopsiyi yapan ve hastanın doktoru işbirliği halinde olmalıdır. Bu bir ekip çalışmasıdır. Bu sayede doğru tanı yapılabilir.

  Biyopsi çeşitleri nelerdir

  Biyopsi insizyonel ya da eksizyonel şekilde yapılabilir. Bu yapılacak biyopsinin yerine, lezyonun şekli ve büyüklüğüne, hangi organa yerleştiğine ve organın fonksiyonlarına göre belirlenir.

  İnsizyonel biyopsi: Bu biyopsi sırasında sorunlu yerden belli oranda örnek alınır. Bu patolojiye materyal olarak gönderilir. Yani bu biyopsi çeşidinde lezyonun hepsi çıkarılmaz. Sadece bir parçası alınır. Daha sonra lezyonun kalanı da alınması gerekirse, hastaya ikinci müdahale yapılarak kalan kısım çıkarılır ve tedavi tamamlanır.

  Eksizyonel biyopsi: Bu biyopsi türünde şüpheli lezyonun hepsi biyopside çıkarılır. Materyal histopatolojik olarak incelenir. Lezyon tam olarak çıkarıldıysa ve başka parçası bulunmuyorsa, tedavi biyopsi sonucunda tamamlanır. Fakat biyopsi sonucunda göre lezyonun gerisinin olduğu tespit edilirse, tamamlayıcı cerrahi uygulama yapılmalıdır. Bu lezyonun iyi huylu olmasına ya da kötü huylu olmasına göre değişebilir.

  Biyopsi cerrahlar tarafından yapılabildiği gibi, patologlar ya da ilgili bölümün doktorları tarafından da yapılabilir. Biyopsi görüntüleme yöntemleri kullanılmadan yapılabilir. Bunun dışında manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, endoskopik aletler kullanılarak ta yapılabilir. Biyopsi yapılırken genellikle iğne kullanılmaktadır. Bunlarda ince iğne biyopsileri ya da kalın iğne biyopsileri olarak yapılabilir. İnce iğne biyopsisi sırasında daha az materyal alınır. Kalın iğne biyopsisi sırasında daha fazla materyal alındığından, yapılacak histopatolojik inceleme daha ayrıntılı şekilde olur. Lokal anestezi ya da genel anestezi ile yapılan biyopsi genellikle ağrısız şekilde tamamlanır. Bazı biyopsilerde ise, anestezi kullanılmaz. Ameliyathane koşullarında ya da polikliniklerde rahatlıkla uygulanabilir. Biyopsi hem cerrahi tedavi için, hem de ilaç ve diğer tedavilerin belirlenmesinde kilit tanı yöntemi olarak kabul edilir.

  Biyopsi Çeşitleri
  Organ biyopsi çeşitleri

  Bağırsak biyopsisi: Bu bağırsak hastalıklarına tanı koymak ve tedavileri için yapılan endoskopi anında forfeps adı verilen aletlerle alınan lezyonlara yapılan biyopsidir.

  Karaciğer biyopsisi: Bu biyopside genellikle ciltten ultrasonografi ve iğneyle parça alınır. Karaciğer tümörleri, hepatit ve sarılık tanısı için kullanılır. Başka bir ameliyat sırasında karaciğerde görülen lezyonlarda açık ameliyat sırasında biyopsi yapılabilir.

  Böbrek biyopsisi: İğneyle ultrasonografi yardımıyla yapılır. Böbrek hastalıkları ve tümörlerinin tanısında kullanılır.

  Deri biyopsisi: Ciltte bulunan kitle ve tümör gibi lezyonlara, nevüslere tanı amacıyla uygulanan biyopsidir. Lezyonun tamamı ya da bir kısmı alınır. Alınan patoloji sonucunda göre tedavi planlanır.

  Kemik iliği biyopsisi: Biyopsi kemik iliğiyle alakalı hastalıklar için ya da lenfatik sistem hastalıklarını belirlemek için yapılır.]]> Prostat Biyopsisi https://www.biyopsi.gen.tr/prostat-biyopsisi.html Wed, 28 Nov 2018 01:17:04 +0000 Prostat Biyopsisi; kısaca makattan ultrason eşliğinde girilerek prostattan bir parça alınmak olarak tarif edilmektedir.  Bu uygulama genellikle, parmakla yapılan muayene sonucunda prostatında sertlik veya modül belirlenen hastalara uy Prostat Biyopsisi; kısaca makattan ultrason eşliğinde girilerek prostattan bir parça alınmak olarak tarif edilmektedir.  Bu uygulama genellikle, parmakla yapılan muayene sonucunda prostatında sertlik veya modül belirlenen hastalara uygulanmaktadır. Parmakla yapılan muayene sonucunda tespit edilmiş olan sertlik ve modüllerin, iyi huylu veya kötü huylu oldukları tam olarak belirlenemez Durum böyle olunca hastalığın erken teşhis şansı ortadan kalkmış okur.

  Prostat biyopsisi öncesinde ve daha sonradan, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Uyulmadığı taktirde, Hastanın ileri tarihlerde birçok sıkıntıya düşmesi söz konusu olabilir. Prostat iğne biyopsisi, tıpkı parmakla muayenede olduğu gibi makata koyulan bir ultrasonografi alıcısı sayesinde elde edilen prostat görüntüsü eşliğinde alınmaktadır. Biyopsi örnekleri bir iğne yadımı ile alınır. Prostatın her iki tarafından ortalama 6-24 adet iğne ile biyopsi örnekleri alınır. İğne ile prostat doku biyopsisi prostat çevresinde yapılan lokal anestezi altında yapılır. Bu durumda genel anestezi kullanılmaz. Biyopsi yapıldığı tarihten en az 8-10 gün öncesinden,asla aspirin veya kanı pıhtılaştıran ilaçlar kullanılmamalıdır. Aynı şekilde bu ilaçlar biyopsi sonrasının en az 10 gün sonrasına kadar kullanılmamalıdır. Biyopsi öncesinde muhakkak idrar örneği alınarak, idrar yollarında herhangi bir enfeksiyon olmadığı kanıtlanmalıdır. İdrar tahlilinde herhangi bir enfeksiyon izine rastlanmasa bile, Biyopsi öncesinde doktorunuz tarafından size antibiyotik başlatılacak ve işlem sonrasını da kapsayacak şekilde kullanmanız istenecektir. Biyopsi sabahı kesinlikle, bağırsak temizliği için doktorunuz tarafından size reçete edilmiş lavmanla bu temizliğin yapılması önem kazanmaktadır. Ayrıca prostat iğne biyopsisi için hastahanede yatmak zorunlu bir durum değildir.

  Prostat Biyopsisi
  İşlem esnasında, sol yanınızda yatarak bacaklarınızı karnınıza doğru çekmeniz doktorunuz tarafından sizden istenecektir. Bu pozisyonda işlem yapılacaktır. Doktor tarafından makat hem kayganlaştırıcı hem de lokal uyuşturucu etkisi olan bir jel sıkılacaktır. Doktor parmakla rektal muayeneyi tekrarladıktan sonra biyopsi iğnesi içeriye itilerek, biyopsi materyalleri alınmaya başlanacaktır. Prostat biyopsi örneklerinin değerlendirilmesi sonrasında elde edilen sonucu doktorunuz ile görüşmeniz gerekecektir. Biyopsi işlemi yaklaşık olarak 15-20 dakika arasında sürmektedir. Parça alınmasından sonra idrarda, menide ve dışkıda kanamalar olabilmektedir. Ama bu kanamalar zaman içinde geçebilmektedir. Uzun süren kanamalar halinde mutlaka doktor ile irtibat kurmak gerekir. Ayrıca biyopsi sonrasında, ateş, titreme ve idrar yapmakta zorlukla seyreden akut prostat iltihaplanması görülebilir. Böylesi durumlarda da mutlaka doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.
  ]]>
  İnsizyonel Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/insizyonel-biyopsi.html Wed, 28 Nov 2018 08:26:25 +0000 İnsizyonel Biyopsi, vücutta bulunan derinin yeterli bir parçasının ameliyat yolu ile alınmasıdır. İnsizyonel biyopsi dermatoloji de en fazla yapılan cerrahi operasyonlar arasında yer alır. Başarı oranı için uygun bölgeden yan İnsizyonel Biyopsi, vücutta bulunan derinin yeterli bir parçasının ameliyat yolu ile alınmasıdır. İnsizyonel biyopsi dermatoloji de en fazla yapılan cerrahi operasyonlar arasında yer alır. Başarı oranı için uygun bölgeden yani aktif bölge ya da tipik bölgeden parça alınmasıdır. Derinin alınacağı yerin büyüklüğü ve derinliği tanılara göre ve lezyonların özelliğine bakılarak ayarlanmaktadır. İnsizyonel biyopside deriden parça alınması için öncelikle gerekli malzemeler hazırlanır bu malzemeler lokal anestezi için lidokain, steril eldiven, antiseptik solüsyon alkol, steril enjektör, steril portegü, steril bistüri sapı, steril örtü delikli, bistüri ucu, steril penset, iplik makarası, steril direksiyon makası, doku çengeli, gazlı bez, hemostatik klemp, dikiş metaryalleri, formol solüsyon, serum, antibiyotik merhem, taşıma kabı, bipolarpenset, elektro cerrahi cihazı ve işaretleme kalemi.

  İnsizyonel Biyopsi Cerrahi uygulama

  İnsizyonel biyopsi cerrahisine geçilmeden önce uygulama yapılacak odanın donanım hazırlığı ve temizliği yapılmalıdır. Hastaya konu hakkında aydınlatıcı bilgi vererek hastadan aydınlatma onay formu (imzalı)alınır. Cerrahi işlem için gerekli kurallar uygulanmalıdır. Cerrahi müdahale için bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra hastanın deri çizgilerinin durumu ve bölgesi gerginliğinin ne yönde olduğu tespit edilerek deri çizgilerine paralel kesi yapılacak yer belirlenir. Biyopsi yapılacak yer seçilir ve işaretleme kalemi ile çizilir. Bu çizilen bölge uzunluğu 4-5 mm yeterli olacaktır. Lezyon durumuna gere de genişletilebilir. İnsizyonal biyopsi yapılacak alana ve 1-2 cm çevresine lokal anestezi uygulanır. Yapılan lokal anestezinin bölgeye etki etmesi için 10-20 dakika beklenir. İnsizyonel biyopsi yapılacak bölge ve çevresi 4-5 cm kadar antiseptik solüsyon ile temizlenir. Operasyon bölgesi açık olacak şekilde bölge delikli steril bez örtülür. Daha sonra deri bistüri yardımı ile deri iki uçtan gerilerek sabitlenir ve işaretlenen bölgeye kesi işlemi yapılır. Kesi işleminde sona gelindiğinde doku parçası doku çengeli yardımı ile tutulur ve bistüri ya da makas yardımı ile subkutan parçası dokudan kesilerek alınır. İnsizyonel BiyopsiDeriden alınan parça akabinde dermatopatolojik incelemeye alınacağı için formal solüsyonuna konulur. Açılan kesi bölgesine doku çengeli konularak rahat işlem yapıp yapmadığı kontrol edilir. Operasyon yapılan bölgesine kanama kontrolü için bipolar penset kullanılarak damarlar sütür ile bağlanır. Ve yara kenarları epitermal dikişler ile dikilir. Son olarak kesi gölgesi yıkanarak temizlenir ve antibotik merhem sürülür ve stgeril gazlı bez yardımı ile sarılır ve bantlanır. İnsizyonel biyopsi ameliyatı gerçekleşmiş olur. Ameliyattan 48 saat sonra doktor denetiminde sarılı bölge açılarak isotenik ile yıkanır ve antibiyotik pomad ile pansuman yapılır. Bu durum dikişler alınana kadar devam etmelidir dikişlerin alınma süresi 15 gün kadar olmaktadır.

  İnsizyonel biyopsi ameliyatı sonrasında bir takım yan etkiler görülebilir bunlar; damarlarda sinir hasarı, dikişli bölgelerin köşelerinde potluk, kesi bölgesinde kabarıklık olması, kanama, enfeksiyon, dikişlerin açılması, reaksiyon gelişmesi, nekroz gibi yan etkiler görülebilir.

  ]]>
  Nodül Biyopsi Nasıl Yapılır https://www.biyopsi.gen.tr/nodul-biyopsi-nasil-yapilir.html Wed, 28 Nov 2018 19:41:21 +0000 Nodül biyopsi nasıl yapılır, Tiroid bölümünde iğne biyopsi ile uygulanan nodül biyopsi olarak bilinir. Hastaların biyopsi öncesinde aspirin ilaçları kullanmaması gerektiği uyarısı yapılır. Hastanın kan cıvıltıcı ilaçla Nodül biyopsi nasıl yapılır, Tiroid bölümünde iğne biyopsi ile uygulanan nodül biyopsi olarak bilinir. Hastaların biyopsi öncesinde aspirin ilaçları kullanmaması gerektiği uyarısı yapılır. Hastanın kan cıvıltıcı ilaçları kesmeleri gerekirken; bu ilaçların kanamayı artıracağından dolayı kullanmaması gerektiği anlatılır. Ayrıca Hemofili hastalığı gibi kan hastalığı olanların veya kan sulandırıcı ilaç kullananların ilaçları kesilmeleri biyopsi öncesinde kendi sağlıkları için önemlidir. Herhangi bir bitkisel ilaçlar kullanılıyor ise doktorun bilgilendirilmesi gerekir. Biyopsi yapılırken aç veya tok olmanın hiçbir önemi yoktur. Biyopsi yapılmadan önce gerekli randevular alınır. Randevu saatinde biyopsi yapılacak bölüme gidilir. Nodül biyopsi uygulaması uzman ekip tarafından yapılması gerekirken; hastanın gerekli hastalığının kesin tanısı için hayati önem arz eder.

  Nodül Biyopsi uygulaması 

  Nodül biyopsi yapılırken Troit bölgesi ultrason ve ultrasonsuz sonsuz olmak üzere iki şekilde yapılır. Büyük nodüllerde ultrason gerektirmez. Çünkü büyük nodüllerin el ile kolaylıkla bulunması mümkündür. Ancak küçük nodüllerde ultrason yardımıyla nodülün yerinin kesin saptanması oldukça önemlidir. Biyopsi genellikle kolunuzdan alınacak kan gibi kullanılan plastik enjektörlerle uygulanır. Herhangi bir başka alet kullanılmadığı gibi ameliyat gibi uygulama yapılmaz. Hastalarda bulunan ameliyat korkusu nedeniyle biyopsi yapılmasına hastaların korktuğu gözlenirken; biyopsi yapılacak hastanın aşırı stres yaptığı ve aşırı heyecanlandığı gözlenmektedir. Ancak yapılacak işlem sırasında hastaların çok az bir iğne batması hissi yaşayacağından dolayı önemli miktarda korku ve endişeye gerek olmadığı, biyopsi yapıldıktan sonra hastaların çok kolay olduğunu söyledikleri de görülür. 

  Biyopsi yapılacak hasta önce muayene masasına yatırılır ve başının biraz arkaya doğru itilmesi sağlanır. Böylelikle nodülün bulunduğu kısmın veya nodüllerinde daha iyi fark edilmesi sağlanır. Hastanın biyopsi sırasında yutkunmaması gerektiği anlatılarak; yapılacak nodülün yeri önce el ile iyice saptanarak biyopsi yapılacak bölgenin alkollü pamuk ile temizlenerek biyopsi işleminin yapılması sağlanır. Daha sonra enjektör iğnesi kullanılarak nodülün bulunduğu bölgeye girilir ve enjektörün pistonu geriye çekilerek burada bulunan nodülün dokusunun, nodül hücrelerinin enjektörün içerisine girmesi sağlanır. İşlem gerçekleştirildikten sonra iğne çıkartılır ve geriye çekilir çekilmez biyopsi yapılan yerin kanaması durdurulması için küçük bir pamukla 15 dakika kadar bu bölge baskı uygulanır. Kanama ve şişmenin olması buraya uygulanacak baskı ile azaltılır. Biyopsi yapılan alana daha sonra ufak bir bant uygulanarak; bu alanın temizliği sağlanır. Bu alanın daha sonra rahatsızlık hissi oluşturur ise buz uygulaması yapılması ve bu rahatsızlığın ortadan kaldırılması tavsiye edilir.

  Nodül Biyopsi Nasıl Yapılır
  Enjektörün içerisinde çekilen nodülün parçası daha sonra lam denilen ufak cam parçalarına yerleştirilir ve bu bölgeye yayılması ile gerekli incelenecek alana gönderebilir. Patolojik inceleme yerine gelen lamın üzerinde bulunan nodüllerin parçaları laboratuvara gönderilir ve kısa süre sonra yapılan biyopsi işleminin sonucunun gelmesi beklenir. Yapılan nodül biyopsi işlemi esnasında yapılacak bölgenin uyuşturulmasına gerek yoktur. Çünkü bu işlem ağrı oluşmasına neden olmaksızın kolaylıkla yapılacak bir işlemdir.

  Nodül Biyopsi sonrasında ki işlemler

  Nodül biyopsi yapıldıktan sonra hastanın yavaşça sedyeden kaldırılarak oturması sağlanır. Yaklaşık olarak 5 dakika burada oturması sağlandıktan sonra hastanın işine veya evine gitmesi gerekir. Biyopsi sırasında çok hafif bir ağrı meydana gelir, bu ağrı koldan kan alınırken oluşan ağrı kadardır. Bu nedenle korkulmasına gerek yoktur. Biyopsi yaptırılması son d]]> Punch Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/punch-biyopsi.html Thu, 29 Nov 2018 09:54:29 +0000 Punch Biyopsi, hastanın lezyonunun büyüklüğüne bakılarak biyopsi için deriden silindir şeklinde doku örneği alınması işlemine denilmektedir. Punch biyopsi lezyonların tanısı için kullanılan kolay ve pratik bir yoldur. Punch Punch Biyopsi, hastanın lezyonunun büyüklüğüne bakılarak biyopsi için deriden silindir şeklinde doku örneği alınması işlemine denilmektedir. Punch biyopsi lezyonların tanısı için kullanılan kolay ve pratik bir yoldur. Punch biyopsi avantajları olarak deride tam doku sağlanması, hastanın çabuk iyileşmesi, dikiş kapandıktan sonra iyi bir kozmetik sonuç elde edilmesi gibi son derece iyi sonuçlar veren avantajları bulunmakta ve tercih edilen bir cerrahi yöntem olarak ta bilinmekte, yaygın olarak uygulanmaktadır.

  Punch Biyopsi Uygulaması

  Öncelikle punch biyopsi yapılacak odanın ekipmanlarının cerrahi operasyon için hazırlanması ve değerlendirme yapılması önemlidir. Hastaya işlem aşamaları tedavi süreci ve süresi hakkında yazılı sözlü bilgi verilerek aydınlatılması gereklidir. Bütün bu hazırlıklar yapıldıktan sonra cerrahi operasyona başlanmalıdır. İlk önce punch biyopsi yapılacak bölge belirlenmeli ve işaretlenmelidir. Daha sonra hastaya lokal anestezi uygulanarak lokal anestezi yapılan bölgenin anestezi etkisi beklenerek ve punch biyopsi yapılacak deri bölgesi ve çevresi antiseptik  solüsyon ile temizlenerek biyopsi bölgesi steril örtü ile cerrahi operasyon yapılacak bölge açıkta kalacak şekilde kapatılır. Deri bölgesinde lezyonun büyüklüğüne göre ayarlanarak punch seçilir. Punch seçimi duruma göre değişkenlik gösterir örneğin hasta dokusunu ilgilendiren patoloji yapılacaksa ve punch biyopsi alınacak ise punch en az 5-6 mm olmalıdır. Lezyon çevresinde deri çizgilerine ters yönlere doğru çekilecek şekilde parmaklar yerleştirilir. 

  Punch Biyopsi

  Parmaklar arası gerdirilerek oval defekt elde edilir. Daha sonra parmaklar arasında bulunan punch dik gelecek şekilde deri üzerine bırakılır. Bölgeye basınç uygulanarak punch döndürülür. Ve döndürülen punch derin subkutan dokusuna geçtiğinde dokuda görülen direnç azalması sonucunda yeterli derinliğe ulaşıldığı anlaşılmakta ve deriden biyopsi alma işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Deri dokusundan alınan doku örneği bu aşamada zedelenmeden tutulması ve bistüri veya makasla kesilerek deriden biyopsi alma işlemi tamamlanmalıdır. Sonrasında operasyon bölgesinde oluşan oval dikilerek kapatılmalıdır. En fazla iki dikiş atılması bölgenin daha çabuk iyileşmesi bakımından uygun olacak ve sonrasında enfeksiyon riskini de azaltacaktır. Yara bölgesi iyileşmeye bırakılacaksa pıhtılaşma sağlanmalıdır. Bunun içinde bölgeye direk basınç uygulanması için monsel solüsyonu kullanılmalıdır. Yaralı bölgeye dikiş atılarak kapatıldıktan sonra antibiyotikli pomad uygulanarak yara bölgesi gazlı bez ile kapatılarak bantlanır. Hastadan alınan deri dokusu dermatopatolojik inceleme için zaman kaybedilmeden formol solüsyona koyulur. Cerrahi uygulan bölge yaklaşık 48 saat sonra doktor denetiminde açılarak izotenik ile yıkanır ve tekrar antibiyotik pomad uygulanarak pansuman yapılmalıdır. Doktorun vereceği dikişlerin alınması zamanına kadar bu işlem yaranın enfeksiyon kapmaması için günlük uygulanmalıdır. Dikiş alınma süre cerrahi operasyon bölgesine gere değişkenlik göstermektedir. Örneğin operasyon gövde bölgesinde yapılmış ise 14 gündür, operasyon bölgesi eğer yüzde ise en fazla 7 gündür.

  ]]>
  Böbrek Biyopsisi https://www.biyopsi.gen.tr/bobrek-biyopsisi.html Thu, 29 Nov 2018 11:11:32 +0000 Böbrek biyopsisi, insan yaşamında böbreklerin sağlığın devam ettirilmesinde önemli görevleri vardır. Böbrek hastalıklarında en kısa sürede tanı konulmalı ve uygun tedavinin uygulanması gerekir. Çünkü böbrek hastalıklar Böbrek biyopsisi, insan yaşamında böbreklerin sağlığın devam ettirilmesinde önemli görevleri vardır. Böbrek hastalıklarında en kısa sürede tanı konulmalı ve uygun tedavinin uygulanması gerekir. Çünkü böbrek hastalıklarının ilerlemesi, böbrek naklini dolayısıyla uygun organ bulunması gibi ciddi problemler yaşanmasına neden olur. Bazı böbrek hastalıklarında tanı için böbrek biyopsisi yapılması zorunludur. Bunun deneyimli bir doktor tarafından yapılması önemlidir. Biyopsi öncesinde yapılacak işlemin detayları, bunun neden yapılması gerektiği, hangi aşamaların olacağı, biyopsi yapıldıktan sonra yaşanabilecek komplikasyonları ve diğer önemli konuları hastalara anlatılması gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra hastalardan bu konuda bilgilendirildiklerine dair belge imzalaması gerekir.

  Böbrek biyopsisi nasıl yapılır

  Böbrek biyopsisi böbreklerden alınan küçük bir doku parçasıyla gerçekleştirilir. Bu materyalin uygun koşullarda patolojide incelemeye alınması gerekir. Bu organ biyopsisi farklı şekillerde yapılabilir. Böbreklerdeki soruna bağlı olarak, biyopsinin nasıl yapılacağı, hangi koşullarda gerçekleştirileceği tespit edilir. Böbrek biyopsisi genellikle ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirilen perkütan biyopsisi şeklinde yapılır. Hastaların biyopsi yapılabilmesi için, bir gün hastaneden kalması gerekir. Biyopsi sonrasında tam yatak istirahati yapılması şarttır.

  Biyopsi ultrasonografi eşliğinde yapılır ve hasta böbreğe ulaşılması için en uygun pozisyonda yatırılır. Yine ultrasonografi yardımıyla biyopsi örneği alınacak bölgeye lokal anestezi yapılır. Bunun ardından ufak çaplı insizyon yardımıyla bölgeye biyopsi iğnesinin girmesi sağlanır. Ultrason probu yardımıyla böbreğe ulaşılır. Buradan küçük bir doku parçası ya da parçacıkları alınır. Bazen yeterince materyalin alınması amacıyla, biyopsi iğnesi çok yönlü şekilde hareket ettirilebilir.

  Bazen böbrek biyopsisi tomografi eşliğinde yapılabilir. Ancak bu biyopsiler oldukça tecrübeli bir ekiple yapılmalıdır. Ultrasonografi eşliğinde yapılan böbrek biyopsilerine göre bu teknik daha az merkezde uygulanmaktadır. Biyopsi örnekleri en uygun şartlarda patoloji laboratuvarına götürülmeli, inceleme yapılması için gereken işlemler yapılmalıdır. Böbrek biyopsisi genellikle immunofloresan tekniği yardımıyla değerlendirilir. 

  Böbrek Biyopsisi
  Böbrek biyopsisi bu şekilde görüntüleme yöntemleri yardımıyla yapılabildiği gibi, aynı zamanda ameliyatla laparoskopik yöntemle de yapılabilir. Yine hasta bu konuda bilgilendirilir. Böbrek biyopsisi öncesinde, biyopsi sırasında ve sonrasında olabilecek komplikasyonlar hasta tarafından da bilinmelidir.

  Böbrek biyopsisi ne zaman yapılır

  Böbrek biyopsisi farklı durumlarda yapılması gerekli olan bir tanı yöntemidir. Eğer böbreklerin yeterince işlev görmediği düşünülüyorsa, nakil yapılmış olan böbreğin çalışmasının kontrol edilmesi, idrarda fazla miktarda protein atımı olduğunda, nefrotik sendrom ve izole glomerüler hematüri olgularında böbrek biyopsisi yapılarak, böbreklerin fonksiyonları değerlendirilir. Bu sayede hastadaki genetik hastalıkların teşhisi de yapılabilir.

  Böbrek biyopsisi komplikasyonları var mı

  Böbrek biyopsisi yapılan hastaların idrarından kan gelmesi halinde ya da genel sağlığında herhangi bir bozukluk olduğunda mutlaka doktora gitmeleri gerekir. Kanama fazla sık olmasa da, böbrek biyopsisi sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar arasındadır. Bu konuda hastalar daha önceden bilgilendirilir.
  ]]>
  Böbrek Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/bobrek-biyopsi.html Fri, 30 Nov 2018 05:36:11 +0000 Böbrek biyopsi, böbrekte gelişen farklı hastalıklarda tam teşhis sağlamak ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesi için böbrekten doku alınır. Bu işlem böbrek biyopsisi olarak tanımlanır. Alınan doku mikroskop alt Böbrek biyopsi, böbrekte gelişen farklı hastalıklarda tam teşhis sağlamak ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesi için böbrekten doku alınır. Bu işlem böbrek biyopsisi olarak tanımlanır. Alınan doku mikroskop altında, ilgili alanda incelenir. Böbrek biyopsisi genellikle idrarda fazla protein ya da kan varlığında yapılır. Bunun haricinde böbrek kanserini teşhis etmek içinde kullanılan etkili tanı yöntemidir.

  Böbrek biyopsi hazırlığı nasıl olur

  Biyopsiye başlamadan önce doktor hastasına lokal anestezi için kullanılacak ilaçlara karşı hassasiyeti olup olmadığı sorar. Şayet doktor sormamışsa hasta bu konu hakkında mutlaka doktorunu bilgilendirmelidir. Biyopsi sonrasında kanama riskine karşı kan testi istenebilir. Kan pıhtılaşması için herhangi bir ilaç kullanılıyorsa ya da düzenli olarak aspirin tarzı ilaçlar kullanılıyorsa bu konu test yapılmadan önce belirtilmelidir. Yine şeker hastalarının kullanmış olduğu ilaçlar biyopsi öncesinde doktora söylenmelidir.

  Biyopsiden bir önceki gün, gece itibariyle herhangi bir şey yenip içilmemelidir. Bu bir tür güvenlik önlemidir. Tansiyon hastalarının aç karnına ilaçlarını alması kabul edilir. Çünkü böbrek için uygulanan biyopsi tansiyon yüksekliğinde yapılamaz. Tansiyon hastalarının bu konu hakkında doktoru bilgilendirmesi gerekir. Bazı durumlarda herhangi bir kanama riskine karşı hastanın bir gün hastanede tutulması gerekebilir.

  Böbrek BiyopsiBöbrek biyopsi nasıl yapılır

  Biyopsi günü mesane enfeksiyonu varlığının tespit edilmesi için idrar testine gerek duyulabilir. Şayet test sonucunda enfeksiyona rastlanmışsa önce bu enfeksiyonun tedavi edilmesi gerekir. Ardından tansiyon ölçümü yapılır. Operasyon anında tıbbi sıvıya ihtiyaç duyulması halinde kullanılacak serum damara yerleştirilir. Hasta yatağa yüz üstü yatar ve karın bölgesine yastık yerleştirilir. İç organları kontrol etmek için ultrason alınır. Ultrason için böbreklerin bulunduğu alanlara özel jel uygulanır. Ultrason yardımıyla doktor böbrekleri gözlemler ve biyopsi yapacağı böbreği tespit eder. Ultrason anında hastanın derin nefes alması ya da nefesini tutması ve ağır ağır nefes vermesi istenebilir.

  Biyopsi yapılacak bölgenin uyuşması için deri altından hastaya ilaç enjekte edilir. Uyuşan bölgeden biyopside kullanılacak iğne sokulur. Hasta iğne bölgeye uygulandığında çok hafif bir acı hissedebilir. Bölge uyuştuktan sonra cerrah biyopsi için kullanılacak özel iğneyi böbreği uç kısmına gelecek şekilde alana yerleştirir. İğnenin ucundaki mekanizmalar sayesinde çok kısa süre içinde böbrekten biyopsi için yeterli doku örneği alınır. Sonra sonucun tam olması için bölgeden ikinci defa bölgedeki iğne hareket ettirilerek tekrar doku alınır. Alınan doku özel bir sıvı ile dolu kabın içine alınarak laboratuvara gönderilir. Detaylı bir şekilde incelenerek tanı konulabilir. Test sonucu herhangi bir aksilik olmadığı sürece 7-10 gün içinde alınabilir.

  Böbrek biyopsi riskleri nelerdir

  Böbrek biyopsisi anında yaşanabilecek en önemli risk kanama riskidir. Hastalar genelde böbrek etrafında oluşan hafif seyirli kanamalar yaşar. Fakat bin kişide birinde ciddi boyutlarda kanama gelişme riski vardır. Eğer hasta ağır kanamaya maruz kalmışsa kan nakline ihtiyaç duyulabilir. Testten sonra neredeyse tüm hastaların idrarında kana rastlanır. Ancak bu durum korkulacak bir durum değildir. Çok nadir durumlarda biyopsi sonrası böbrek enfeksiyonu gelişme olasılığı da vardır.

  Biyopsi sonrası hastanın bir gece hastanede gözetim altında tutulması uygun görülebilir. Bu süre içinde gerekli testler yapılır. Biyopsi ile alınan dokulara da incelenmeden evvel bazı testler uygulanabilir.

  ]]>
  Kemik İliği Biyopsisi https://www.biyopsi.gen.tr/kemik-iligi-biyopsisi.html Fri, 30 Nov 2018 18:11:59 +0000 Kemik iliği biyopsisi, kan dolaşımın ve yaşamın temel yapı taşları arasında yer alır. Vücudumuza gerekli olan besinler kan yoluyla hücrelere taşınır. Bu sayede canlılık devam ettirilir. Kanı meydana getiren temel hücreler i Kemik iliği biyopsisi, kan dolaşımın ve yaşamın temel yapı taşları arasında yer alır. Vücudumuza gerekli olan besinler kan yoluyla hücrelere taşınır. Bu sayede canlılık devam ettirilir. Kanı meydana getiren temel hücreler ise, kemik iliğinde üretilir. Kan hücrelerini akyuvar, alyuvar, trombosit gibi gruplar oluşturur. Enfeksiyonlardan korunma ve sağlığın korunmasında akyuvarlar önemli bir yere sahiptir. Alyuvarlar ise kanın temel elemanıdır ve eksikliğinde kansızlık sorunu yaşanır. Kanın pıhtılaşma yeteneği ise, trombositler tarafından sağlanır. Travmalarda ortaya çıkan kanamalarda, cerrahilerde oluşan kanamalarda, damar içinde kanın fonksiyonunu sürdürmesini sağlarlar. Trombosit eksikliğinde ise, pıhtılaşma dahil oldukça ciddi sorunlar yaşanabilir. Kan hücreleriyle alakalı eksikliklerde ortaya çıkabilecek hastalıkların teşhisinde, kemik iliği biyopsisi yapılması gerekir.

  Kemik iliği biyopsisi, kemik iliği fonksiyonlarının kontrol edilmesi, kandaki temel hücrelerin sayısı, hücrelerin kalitesi, hücre fonksiyonlarının eksikliğinin tespiti, hastalıklara ait olan spesifik özelliklerin belirlenmesi amacıyla yapılabilir.

  Kemik iliği biyopsisi nasıl yapılır

  Biyopsi yapılmadan önce, hastada kuşku duyulan durumla ilgili bütün ileri invaziv olmayan incelemelerin yapılması gerekir. İnvaziv bir işlem olan kemik iliği biyopsisi en son aşamaya bırakılmalıdır. Genellikle kemik iliği biyopsisi sırasında genel anestezi kullanılmaz. Hastanın biyopsi yapılmadan önce aç olmasına da gerek kalmaz. Lokal anestezi tercih edilerek biyopsi rahatlıkla yapılabilir.

  Kemik iliği biyopsisi için genellikle iliak kemiğin ön ya da arka bölümü ile sternum adı verilen kemik tercih edilir. Sternuma göre kalça kemiği biyopsi için daha öncelikli tercihtir. Biyopsinin uygulanacağı bölge temizlenerek, kemiğe kadar uzanan alana lokal anestezik tatbik edilerek uyuşturma sağlanır. Kemik iliği biyopsisi yapılırken, özel ilik biyopsi iğnesi ile işlem yapılır. Lokal anestezinin ardından iğne, örnek alınacak bölgeden kemiğe gidecek şekilde sokulur. Bu işlemde alınan materyal kandan daha yoğun olur. Bu madde lamlara ya da laboratuvar tüpleri içinde konularak, incelemenin yapılacağı laboratuvara en uygun koşullarda gönderilir. Biyopsi bittikten sonra hastalar doktorun önerisiyle analjezik alabilir.

  Kemik İliği Biyopsisi
  Kemik iliği biyopsisi sonrasında

  Hastaya yapılan lokal anestezi sayesinde kemik iliği biyopsisi ağrısız şekilde tamamlanır. En fazla enjektöre iliğin çekildiği sırada hastanın bacağını etkileyen bir ağrı hissedilebilir. Bazı durumlarda yapılan aspirasyon sonrasında kemikten bir parça alınması yani biyopsi yapılması gerekebilir. Bu uygulama diğerine göre daha ağrılı olur. Fakat işlemlerin hepsi kısa sürede tamamlanır.

  Kemik iliği biyopsisi sonrasında hastaların hastanede kalmasına gerek kalmaz. Hastaların hareket etmesi ortaya çıkabilecek ağrının azaltılmasında etkilidir. Biyopsi yapılan bölge 24-48 sonra açılabilir, hasta banyo yapmak isterse yapabilir. Bundan sonra genellikle antibioterapi yapılmasına gerek duyulmaz.
  ]]>
  Rahim Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/rahim-biyopsi.html Sat, 01 Dec 2018 02:56:11 +0000 Rahim biyopsi, rahimden parça alınması ile yapılan dilatasyon ve kürtaj gibi anormal kanamaya neden olan rahimdeki birçok hastalığı teşhis ve tedavi etmeye yarayan bir tekniktir. Bu teknik sayesinde dilatasyon rahim ağzının geni Rahim biyopsi, rahimden parça alınması ile yapılan dilatasyon ve kürtaj gibi anormal kanamaya neden olan rahimdeki birçok hastalığı teşhis ve tedavi etmeye yarayan bir tekniktir. Bu teknik sayesinde dilatasyon rahim ağzının genişletilmesi ile daha kolay incelenmesi ile beraber rahim biyopsi gerçekleştirilir. Alt karın bölgesinde bulunan rahim kaslı bir organ olup; girişine rahim ağzı denilir. Aylık adet dönemi değişkenlik gösteren hormonların değişmeleri sonucunda döllenmiş yumurta için rahimin hazırlanması amacıyla rahim içi döşeme her ay büyüyüp kalınlaşır. Yumurta döllenme olmayan durumda hormon seviyeleri azalır. 

  Rahim Biyopsi alınmasının nedenleri

  Rahim biyopsi yapılmasının sebepleri anormal kanama nedenlerinin bilinmesi içindir. Rahimden bir doku örneği elde edilmesi için yapılan bu işlem herhangi bir hücrenin anormal olup olmadığının saptanması için bir mikroskop altında incelenmesi için alınır. Kadın düşük yaparken veya yaptıktan sonra rahimden parça alınması işlemi ile de bu işlem gerçekleştirilebilir. Bazı vakalarda düşükten sonra rahimde parça kalabilir ve bu parçayı almak içinde rahim biyopsi uygulanabilir. Vücutta enfeksiyon veya aşırı kanamaya neden olacağı için rahim bölgesinin kontrol edilip, gerekli durumlarda biyopsi yapılması önemlidir.

  Rahim Biyopsi nasıl yapılır

  Rahimden parça alınması işlemi doktorun muayenehanesinde ya da hastanede klinik bir ortamda yapılabilir. Rahimden biyopsi yapılması rahim içini gözlemek için ince ışıklı bir cihazın kullanıldığı histeroskopi ile birlikte uygulanır. Bu işlem esnasında rahim biyopsi uygulayacak doktor rahim ağzını genişletmek isteyebilir. Bunun için gerekli ilaçlar kullanılabilir. Doktor rahimden biyopsi yapması için önce çeşitli anestezi uygulayabilir. Doktorun kullanacak anesteziye kendisinin karar vermesi gerekir. Genel anestezide işlemi sırasında uyanık olmaksızın ilaçlar damardan ve maske ile uygulanır. Anestezisiz hasta uyanık olur ve rahim ağzı etrafındaki bölgenin uyuşturulması ile rahim biyopsi gerçekleştirilir. Rahimden biyopsi yapılması işlemi sırasında sırtüstü yatarak ve bacaklar sedyedeki bacaklıklara yerleştirilerek doktorun pelvik muayene yaptığı esnada vajinaya muayene aleti yerleştirilerek uygulamaya başlanılır. Rahim ağzı aleti tutularak rahim ağzı yavaşça genişletilir. Rahimin içerisinde bulunan doku yada kürek denilen bir aletle içerisinde bulunan sıvı emilerek alınır. Çoğu kişide bulunan doku incelemesi için laboratuvarlara bu örneklerde gönderilir. Ayrıca rahimden biyopsi yapılmasında endometrial biyopsi dediğimiz bir işlemde uygulanabilir. Biyopsi işleminde çok ince plastik bir alet ile parça alındığı için rahim ağzının genişletilmesine gerek olmayabilir. Doktor muayenesinde anestezi gerektirmeden endometrial biyopsi de uygulanabilir.  Bu esnada hasta çok az bir sızı hissedebilir. Gerekli şartlar sağlandıktan sonra rahimden istenilen parça alınarak biyopsi tamamlanmış olur.

  Rahim Biyopsi
  Rahimden biyopsi alınması işlemindeki riskler

  Bazı durumlarda komplikasyonlar gerçekleştirilebilir. Böyle durumlarda kanama, enfeksiyon, rahim delinmesi gibi olaylar yaşanırken, rahim delinmesi olursa diğer organlara zarar vermesi sebebiyle ameliyat gerektirebilir. Rahimden biyopsi alınması sonrasında vajinada aşırı kanama olması ya da kişide görülen ateş halinde vakit kaybedilmeden doktor muayenesi gerekir. Ayrıca biyopsi sonrasında karın bölgesinde bulunan aşırı ve şiddetli ağrılar ve vajinadan kötü kokulu akıntı gelmesi durumunda da bir an önce doktorla irtibata geçilmesi önemlidir. Bazı vakalarda düşük nedeniyle yapılan biyopsi sonrasında rahim içinde yapışık olan oluşumlar adet miktarında değişikliklere sebep olabilir. Rahimden alınan biyopsi işleminden sonra adet dönemlerinde değişiklik fark edilebilir. Bu değişiklikler uzun sürerse doktorlar irtibat halinde olması önemlidir.
  ]]>
  Guatr Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/guatr-biyopsi.html Sun, 02 Dec 2018 01:43:32 +0000 Guatr biyopsi, guatr hastalarına yapılan bir biyopsidir. Tiroid ince iğne aspirasyonu ya da tiroid iğne biyopsisi bu hastalara uygulanır. Hastalarda bazen tiroid bezi içinde gelişen nodüller olabilir. Bunlar çoğunlukla iyi huylu olsa Guatr biyopsi, guatr hastalarına yapılan bir biyopsidir. Tiroid ince iğne aspirasyonu ya da tiroid iğne biyopsisi bu hastalara uygulanır. Hastalarda bazen tiroid bezi içinde gelişen nodüller olabilir. Bunlar çoğunlukla iyi huylu olsa da, şüpheli durumlarda biyopsi yapılması gerekir. Bu tür nodüllere görüntüleme yöntemleri ya da ultrason gibi tetkiklerle tanı konulamaz. Tiroid bezindeki nodülden iğneyle parça alınması guatr biyopsi ya da tiroid iğne biyopsisi olarak tanımlanır. Tiroid bezinin guatr zemininde nodül oluşması oldukça sık görülür. Bu nodüller kadınlarda daha fazla ortaya çıkar.

  Tiroid boyunda yerleşmiş olan küçük ancak hormon üretiminde önemli olan endokrin bezidir. Bu hormonlar vücudun yaşamsal işlevlerinde etkin rol oynar. Eksik ya da fazla üretilmeleri, etkili oldukları bölgede bozukluklara ve hastalıklara neden olur. Düzensiz hormon üretimini etkileyen çeşitli sebepler olabilir. Yapılan laboratuvar kontrollerinde tiroid bezinde bir lezyon belirlenirse, kanser şüphesi olan bir kitle görülürse, bunun teşhisinde guatr biyopsi yani tiroid biyopsisi gerekli olabilir. Buna karar vermeden önce hastanın fiziki olarak muayene edilmesi, bütün tetkiklerin yapılması gerekir.

  Guatr biyopsi güvenli midir

  Guatr biyopsi her zaman ince iğnelerle yapılır. Bu nedenle oldukça güvenli ve kolay şekilde tamamlanır. İğne biyopsileri hastalar için endişe yaratsa da, güvenlidir. Özellikle guatr biyopsi riski az olan ve diğerlerine göre kolay olan bir biyopsidir. İnce iğnelerle yapıldığı için, daha öncesinde özel bir hazırlık yapılmasına gerek kalmaz. İstendiği anda biyopsi yapılabilir.

  İnce iğne biyopsisi uygulandığından, hastalar sadece iğnenin girişinde bir his duyarlar. Biyopsi lokla anestezi ile yapılır. Deri dokularda işlem yapılmadığından, iğne derinlere girmediğinden, hastalara ilave ağrı kesici verilmesine gerek kalmaz. Sadece iğneden korkan, endişeli olan, heyecanlı hastalarda damardan ilaç verilebilir. Bu uygulama diğer iğne biyopsileri içinde geçerlidir.

  Guatr biyopsi nasıl yapılır

  Hasta yatırıldığında, tiroid bezi ultrason yardımıyla yeniden incelenir. İğnenin giriş yeri tespit edilir. Bu alan sterilize edilerek, bölge ince bir iğneyle uyuşturulur. Daha sonra ince bir iğneyle aspirasyon yapılarak, bölgeden sıvı ya da hücre örneği alınarak işlem tamamlanır. Guatr biyopsi ağrısız bir işlemdir. Eğer bölgedeki nodül sayısı birden fazla olursa, ince iğneyle birden fazla girilerek her birinden örnek alınabilir. Bu işlemlerde her defasında giriş yeri uyuşturulur. Nodüllerin çok küçük olması halinde, biyopsi ultrasonografi yardımıyla yapılabilir. Eğer ince iğneyle yeterince doku alınamazsa ya da alınamayacağı düşünülürse, guatr biyopsi Tru cut denilen yani core biyopsi denilen yöntemle daha büyük doku örnekleri alınabilir.

  Guatr Biyopsi
  Guatr biyopsi sonrası

  Tiroid nodüllerine yapılan biyopsilerde ince iğneler kullanıldığından, riski yok denecek kadar düşüktür. Fakat doku örneği alınamazsa, iğne hücrelerle birlikte çekilir ve tanı oranı düşük olabilir. Hastalarda biyopsi sonrasında kısıtlama olmaz. Normal yaşamlarına hemen dönebilirler. Banyo yapma, yemek yeme, spor aktiviteleri yapma konusunda kısıtlamaları olmaz. Ağrı etkisi içinde bilinen ağrı kesiciler kullanılabilir. Guatr biyopsi sonrasında enfeksiyon riski, kanama, kist formasyonu gibi bazı komplikasyonlar gelişebilir. Fakat bunların oluşma oranı oldukça düşüktür. Doğru teknikle ve yaklaşımla yapılan biyopsiler başarıyla tamamlanır.
  ]]>
  Karaciğer Biyopsisi https://www.biyopsi.gen.tr/karaciger-biyopsisi.html Sun, 02 Dec 2018 03:04:31 +0000 Karaciğer biyopsisi, karaciğer veya karaciğerde var olan bir tümörden doku alınarak kesin tanıyı koymak için yapılan girişimdir. Karaciğer biyopsileri genelde iğne biyopsisi ile yapılır. İğne biyopsisi, bir görü Karaciğer biyopsisi, karaciğer veya karaciğerde var olan bir tümörden doku alınarak kesin tanıyı koymak için yapılan girişimdir. Karaciğer biyopsileri genelde iğne biyopsisi ile yapılır. İğne biyopsisi, bir görüntüleme tekniği eşliğinde gerçekleşir. Kullanılan görüntüleme yöntemi genelde ultrasondur. Karaciğerden biyopsi iki amaç için yapılır.

  Birinci amaç: Farklı testler uygulanmasına rağmen tespit edilemeyen karaciğer hastalıklarını kesin teşhis etmek içindir. Bu hastalıklar genellikle Hepatit B ve C virüsleriyle alakalı karaciğer hastalıklarıdır. İlaç zehirlenmesi, karaciğer yağlanması, karaciğerde demir ve bakır minerali birikimi, farklı karaciğer hastalıklarını teşhis etmek içinde karaciğer biyopsisine ihtiyaç duyulabilir.

  İkinci amaç: Karaciğerde tespit edilen tümör için kesi tanı koymak içindir. Biyopsi sayesinde tümörün iyi ya da kötü huylu olduğu tespit edilir. Alınan doku örneği incelenir ve tedavi planlaması, tümörün cinsi araştırılır.

  Karaciğer biyopsisi güvenli bir işlem midir

  İğne ile yapılan tüm biyopsi işlemlerinde olduğu gibi karaciğerde yapılan biyopsi işleminde de hiç bir risk yoktur. İğne ile yapılan biyopsilere ait bazı sorunlar olsa da bu sorunlar ufak müdahalelerle kontrol altına alınabilir.

  Karaciğer biyopsisine hazırlık

  Biyopsi yapılacak hasta biyopsi öncesi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa bu konu hakkında doktorunu aydınlatmalıdır. Doktor bu ilaçların kullanımını işlem öncesi uygun bir şekilde kesecektir. Biyopsi öncesi açlık süresi 8-12 saattir. Aslında biyopsi için açlığa gerek olmasa da bu bir kural olarak güvenlik açısından uygulanır. Açlık süresinde hastanın tansiyon gibi kullanması gereken ilaçları mevcutsa bu ilaçlar çok az su ile alınabilir.

  Biyopsiden önce hastanın heyecanını ve korkusunu bastırmak için damardan sakinleştirici ilaçlar verilir. Bu ilaçların etkisi geçene kadar en az 6 saat hastanın araç kullanmaması gerekir. Biyopsiye başlamadan önce kan alınarak, olası kanama riskleri kontrol edilir. Eğer hasta son 2 hafta için kan vermiş ve değerleri ölçülmüşse kan almaya gerek kalmayabilir.

  Karaciğer biyopsisi ağrılı bir yöntem midir

  Uygulanacak tüm biyopsilerde iğnenin gireceği alan lokal anestezi kullanılarak uyuşturulur. Dolayısıyla iğnenin girdiğini hasta hissetmez. Karaciğer biyopsilerinde karaciğer kapsülü geçilirken hasta çok hafif batma şeklinde ağrı yaşayabilir. Biyopsi işlemlerinde hastanın ağrılara maruz kalmaması için damardan rahatlatıcı ve ağrı kesici ilaçlar verilir. Verilen ilaçlar narkoz değildir. Narkozun çok daha basit versiyonudur ve oldukça güvenlidir. Şayet hasta tamamen işlem anında uyumak isterse hastanın genel anestezi ile tamamen uyutulması da sağlanabilir.

  Karaciğer Biyopsisi

  Karaciğer biyopsisi nasıl yapılır

  Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra biyopsi yapılacak alan değerlendirilerek, bölgeye girilecek alan belirlenir. İğne girim yapılacak yer uyuşturulur. Özel biyopsi iğnesiyle karaciğere ulaşılır ve şüpheli doku alınır. İşlem yaklaşık olarak 5 dakika içinde tamamlanır. İğne biyopsilerinde genellikle ikili iğne sistemi tercih edilmektedir. Biyopsi uygulanacak alana tek iğne ile girilir ve ardından iğnenin içinde farklı bir iğne ile örnek alınır. Bu işlemin amacı tek bir girişimle fazla örnek almaktır. Biyopside tek giriş kanama olasılığını azaltır. Ayrıca bu işlem sayesinde yeterli miktarda sonuç alma şansıda artar. Bu sayede işlem tekrarına gerek kalmaz.

  Biyopsi tamamlandıktan sonra hastadan ikinci defa kan alınır ve kanama riski kontrol edilir. Bu riski kontrol etmek için ultrasonda kullanılabilir. Hasta aynı gün evine gönderilir.

  Karaciğer biyopsisinden sonra

  Hastaların ileri dönemlerde yaşayabileceği kanama riski için mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Bu amaçla hasta en az 2, en fazla 4 saat hastanede müşade altında]]> Akciğer Biyopsisi https://www.biyopsi.gen.tr/akciger-biyopsisi.html Sun, 02 Dec 2018 23:59:24 +0000 Akciğer Biyopsisi, akciğer dokusundan dokusundan küçük bir parça alınarak incelenmesi işlemidir. Akciğer vücuttaki tüm hücrelerin yeterli oksijen alabilmesini sağlayan en önemli organdır. Akciğerde yaşanabilecek en ufa Akciğer Biyopsisi, akciğer dokusundan dokusundan küçük bir parça alınarak incelenmesi işlemidir. Akciğer vücuttaki tüm hücrelerin yeterli oksijen alabilmesini sağlayan en önemli organdır. Akciğerde yaşanabilecek en ufak bir fonksiyon bozukluğu vücut sağlığı için ciddi bir tehdit unsurudur. Bu nedenle biyopsi yapılarak, tanı konulmasına destek olunmalıdır.


  Akciğer Biyopsisi Kararı Alınması

  Akciğer dokusunda biyopsi gerektiren 3 temel hastalık vardır. Bunlar akciğer kanseri, akciğer dışında akciğere yayılan kanser, akciğerde var olan iyi huylu tümörlerdir. Bu hastalıklar içerisinde en sık biyopsi yapılmasını gerektiren akciğerde yer alan tümörlerdir. Akciğerde tümör olup olmadığının anlaşılması için bilgisayarlı tomografi yada ya da diğer görüntüleme yöntemleriyle takip edilmesi gerekir. Akciğerdeki var olan tümörün iyi huylu mu ya da kötü huylu mu olduğunu ve kötü huylu ise hangi tip tümör olduğunu anlamak için biyopsi yapılması gerekir. Hastalık tanısı konulmuş durumlarda da hastalığın hangi evrede olduğunun anlaşılması içinde biyopsi gerekebilir. Biyopsi sonucu alınan doku örneği mikroskop altında incelenmek üzere patoloji bölümüne gönderilir. Bunların yanı sıra akciğerin hemen yanında bulunan  lenf bezlerinin büyümesinde, siroz veya hepatit tanısında  da biyopsi gerekebilir. 

  Akciğer Biyopsisi Nasıl Yapılır

  Akciğer biyopsisinde sıklıkla iğne biyopsi yöntemi uygulanır. Biyopside alınacak dokunun boyutuna göre ince iğne yada kalın iğne biyopsileri tercih edilir. Akciğer biyopsisi poliklinik şartlarında veya ameliyathanede  yapılabilir. İşlem genelde ağrısızdır. Alınacak dokunun boyutuna göre lokal anestezi ya da genel anestezi tercih edilir. Biyopsi öncesi hastaneye günübirlik yatış yapılır. İşlem öncesi 4 saatlik açlık gerekir. Hastadan kan alınarak laboratuvarda değerlendirme yapılır. 

  Hastanın daha önceden çektirmiş olduğu akciğer filmleri değerlendirilerek, biyopsi yapılması için planlama yapılır. Biyopsi yapılacak bölge bilgisayarlı tomografi ile izlenir ve bölge işaretlenir. Deri uyuşturularak bölgeye iğne ile giriş yapılır. İğnenin girmesinden sonraki her saniye bilgisayarlı tomografi ile takip edilir. Biyopsi yapılacak akciğer dokusundan iğne ile kibrit çöpünden daha ince bir parça alınır. İğne bölgeden çıkarıldıktan sonra bilgisayarlı tomografi ile takibe devam edilir. Bilgisayarlı tomografi ile takibin en önemli amacı akciğerde kanamanın ya da akciğer zarları arasında hava oluşmasının engellenmesini sağlamaktır. İşlem sonrası hasta 3-4 saat gözetim altında tutulur. Son bir kontrol amaçlı akciğer grafisi çekilir. Hasta daha sonra aynı gün normal yaşamına geri dönebilir. Farklı bir çeşit biyopsi yöntemi olarak ikili iğne sistemi de tercih edilebilir. Biyopsi uygulanacak bölgeye tek bir iğne ile giriş yapılır. Daha sonra bu iğne içinden ikinci bir iğne ile de girilerek istenilen sayıda doku örneği alınır. Bu sistemin en büyük avantajı bir girişte birden çok örnek alarak kesin tanı ihtimalini artırmaktır. 

  Akciğer Biyopsisi
  Akciğer Biyopsisi Sonrası

  Akciğer biyopsileri sonrasında temel olarak iki önemli risk vardır. Bunlardan biri kanama riskidir. Kanama olursa ek tedaviye ihtiyaç duyulmaz, kendiliğinden düzelir. Her 100 hastanın en fazla 1-2 tanesinde bu yan etki görülür. Bir diğer risk ise akciğer zarları arasına hava girmesidir. Her 100 hastanın 5 ya da 6 tanesinde görülür. bu tür bir durumda hastanın akciğer boşluğuna tüp takılması gerekebilir. Tüp aynı gün çıkarılarak hasta rahatlıkla evine gönderilebilir. 
  ]]>
  Hepatit B Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/hepatit-b-biyopsi.html Mon, 03 Dec 2018 23:04:37 +0000 Hepatit B Biyopsi, Hepatit B hastalığı karaciğerin iltihaplanmasına neden olan virüslerin oluşturduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B virüsü kara ciğerlere yerleşerek çoğalır ve zaman içerisinde karaciğeri tehlikeye Hepatit B Biyopsi, Hepatit B hastalığı karaciğerin iltihaplanmasına neden olan virüslerin oluşturduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B virüsü kara ciğerlere yerleşerek çoğalır ve zaman içerisinde karaciğeri tehlikeye sokacak derecelere ulaşabilir. Bu nedenle hepatit B oldukça ciddiye alınması gereken bir hastalıktır.

  Bu hastalığın tanısının doğru konulabilmesi ve tedavide uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi için hepatit B biyopsisine başvurulur.
  Karaciğerden ufak bir parça alınması sonucu yapılan Hepatit B biyopsisi Hepatit B hastalığının tanısını kesinleştirmek amacı ile yapılır ve hepatit B hastalığın tanısının koyulabilmesi için oldukça önemlidir.

  Hepatit B, bir karaciğer hastalığı olması nedeniyle hastalığın derecesini ve gelişimini doğru bir şekilde ortaya koyabilmek için uygulanacak en doğru yöntem biyopsidir. Hepatit B biyopsisi, hastalığı meydana getiren sebepler ve hastalığın evreleri hakkında bilgi edinerek doğru tedavi yönteminin uygulanmasına destek olur.

  Hepatit B biyopsisi hangi durumlarda uygulanır
  • Hepatit B hastalığının tanısının doğrulamak amacı ile
  • Hastalığın gelişim süresini ve durumunun değerlendirilmesi
  • Hastalığın tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi için
  • Tam olarak iyileşme görülmeyen ve tekrarlayan karaciğer iltihaplanmasında uygulanır.
  Hepatit B biyopsisi nasıl yapılır

  Hepatit B biyopsisi iğne yardımı ile hastanın doğrudan karaciğerine ulaşılarak ve karaciğerin iç kısımlarının görülebilmesini sağlayacak olan laparoskopik aletler ile yapılır. Hepatit B biyopsisi uygulanacak olan hastalar biyopsiden önce 12 saat aç kalmalıdır. Hepatit B biyopsisi uygulanacak olan hastalar sol tarafı üzerine yatırılır ve biyopsi lokal anestezi altında biyopsi iğneleri ile hastanın karaciğerine ulaşılarak doku alınması ile yapılır.

  Biyopsi iğneleri ile karaciğerden doku alma yöntemi en çok yapılan yöntemlerdendir. Bu yöntem oldukça hızlı yapılır ve hastaya çok fazla rahatsızlık vermez. Doğrudan karaciğere ulaşılarak yapılan biyopsilerde günümüz şartlarında ultrasyonoğrafi ile yapılması nedeniyle hastanın iç organlarına hiçbir zarar vermez.

  Hepatit B Biyopsi
  Laparoskopi aletleri ile yapılan Hepatit B biyopsisi ise oldukça tecrübeli kişiler tarafından yapılmalıdır Bu yöntem hastalarda oldukça fazla şikayetlere neden olabilir ve oldukça pahalı bir yöntemdir. Ancak laparoskopik aletler ile yapılan Hepatit B biyopsisinde özel biyopsi iğnesinin ulaşacağı yerlerdeki meydana gelebilecek kanamaların görülüp kontrol altına alınabilmesi ve aletin ucundaki ufak kamera sayesinde karaciğer için en uygun olabilecek olan bir kısmından doku alınabilmesini sağlaması açısından da oldukça önem taşır.

  Hepatit B biyopsisi hangi durumlarda uygulanmaz

  Hepatit B biyopsisisinin, hastanın kan testlerinde bozukluk olması, karaciğerde oluşan apse veya kist durumlarında ve akciğer zarında oluşan iltihap ya da karaciğer tümörlerinde uygulanması sakıncalıdır.

  Hepatit B biyopsisinin hastaya zararı var mıdır

  Hepatit B biyopsisi, doğru bir şekilde uygulandığında ve gerekli olan tedbirler alındığı takdirde hiçbir tehlikesi olmayan bir yöntemdir. Ancak bazı durumlarda meydana gelebilecek komplikasyonlar geçicidir ve kısa bir süre sonra düzelir.

  ]]>
  Tru Cut Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/tru-cut-biyopsi.html Tue, 04 Dec 2018 08:02:30 +0000 Tru cut biyopsi, göğüs hastalıklarında uygulanan biyopsiler arasında yer almaktadır. Son dönemde oluşan yumuşak doku tümörlerinde açık biyopsinin yerine Tru cut biyopsi uygulaması ile özellikle tümör merkezlerinde son d Tru cut biyopsi, göğüs hastalıklarında uygulanan biyopsiler arasında yer almaktadır. Son dönemde oluşan yumuşak doku tümörlerinde açık biyopsinin yerine Tru cut biyopsi uygulaması ile özellikle tümör merkezlerinde son derece giderek artan bir uygulama arasında yer alır. Bu yöntemin güvenilirliği araştırılarak kanıtlanmıştır. Güvenilir olduğu açıktır ve ameliyat yapılmadan önce kullanılabilecek yöntemin ilki olduğu belirtilmiştir. Yumuşak doku tümörlerinde kesin tanı konulması için Tru cut biyopsi değerlendirilirken ihtiyatlı olmak ve tedavinin planlanmasında büyük önem taşıyan sarkom ile lenfom veya metastaz ayrımı histolojik değerlendirmede tekrar tru cut biyopsi ve açık biyopsi yapılması gerekir. Göğüste bulunan kitlenin içeriğinin belirlenmesi ve tanısının konması için kullanılan bu yöntem öncesinde hastalarının kullandığı ilaçları doktora bildirmesi gerekir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyor ise Aspirin gibi biyopsi yapılmadan bir gün birkaç gün önce bu ilaçları kesmesi gerekir. Bazı durumlarda biyopsi öncesinde kan örneği alınarak kanda pıhtılaşma ilgili problemler olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Biyopsi olacağı gün rahat kıyafetler giyilmesi gerekir ve göğüs bölgesine deodorant ve pudra gibi karışım maddeler kullanılmaması gerekir. Hastanın aç veya tok olması gerekmez. Hafif tok olması tercih edilirken; biyopsi sonuçları genellikle birkaç gün içerisinde hazır olur.

  Tru cut biyopsinin uygulanması

  Tru cut işlemi esnasında kalın iğneler kullanılarak biyopsi tabancası aracılığıyla bu işlem gerçekleştirilir. Uygulama öncesinde iğne kitlenin kenarına yerleştirilerek; tabancanın düğmesine basıldığında iğne kitlenin içerisine doğru girer. Bu esnada küçük bir parça kopararak geri gelir. İğne memeden çıkarılır. İçindeki doku parçası küçük bir çözelti içerisine konularak yine tekrar memenin içerisine iğne gönderilir. Bu şekilde işlemin devam etmesinin amacı kitlenin farklı bölümlerinden birkaç tane daha doku örneği almaktır. Bu parçalar çözelti içinde patoloji laboratuvarlarında göndererek, birkaç gün sonra kesin sonucun gelmesi beklenir. Tru cut biyopsi iğnesi çıkarıldıktan sonra bu bölgenin küçük bir bantla kapatılması; belirli bir sürede bu bölge baskı uygulayarak kanamanın olmaması sağlanır.

  Tru Cut Biyopsi
  Tru cut biyopsinin avantajları nelerdir

  Bu yöntem deneyimli kişilerin uyguladığı biyopsi ile spesifik tanı koyma ile elverişli doku örnekleri daha kolay ve güvenilir yapılarak sonuç alınması kesinleşir. Kitleli memelerin tanısında  en çok tercih edilen biyopsi yöntemi arasında yer alır. Bu yöntemin kesinliği diğer iğne ve iğne biyopsisinde ki ne oranla daha fazla olduğu için uygulaması yapılır. Meme üzerinde birkaç milimetre genişlikte kesik oluşması gerekir. Birkaç gün içerisinde kesiğin kendiliğinden iyileştiği görülür. Tru cut işlemi sonrasında geçici ağrılar oluşur. Bazı işlem sonrasında morarma gibi problemlerde meydana gelebilir. Memedeki kitlenin alınmasında önemli bir yöntem olup; genel olarak ağrısız ve kolay geçen bir işlem olarak uygulanır.

  Tru cut biyopsinin dezavantajları nelerdir

  Bu işlem memedeki sadece kitlenin tanısının yapılması için uygulanır. Özellikle küçük olan kitlelerin  tam olarak doğru yere yerleştirilmesi ile istenilen bölgeden parça almak deneyim gerektirir. Yapılan işlem sırasında dikkatli olmak gerekir. Kullanılan iğne diğer iğne biyopsilerinin iğnelerine göre daha pahalıdır. Ayrıca bu işlem esnasında oluşan kesiğin geçmesi daha zor olabilir. Bu sebeple uzman kişiler tarafından yapılması ve işlem sırasında  hastanın sakinleştirilmesi son derece önemlidir. Meme kanseri cerrahi girişim gerekmeden Tru cut işlemi ile yapılacak kitle patolojisinin sonucuna göre hastalığının kesin tanısı konulur. Sonuca göre de diğer tedavi şekline karar verilir.
  ]]> Vakum Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/vakum-biyopsi.html Wed, 05 Dec 2018 03:00:48 +0000 Vakum Biyopsi, Bu teknik memede izlenen bir takım bulguların fitopatolojik tanısı için, hastada canlı bir dokunun muayene edilmek için alınmasıdır (biyopsi). Kesici iğne (cut biyopsi) biyopsilerine göre daha kalın ve bi Vakum Biyopsi, Bu teknik memede izlenen bir takım bulguların fitopatolojik tanısı için, hastada canlı bir dokunun muayene edilmek için alınmasıdır (biyopsi). Kesici iğne (cut biyopsi) biyopsilerine göre daha kalın ve bir girişte daha çok doku alınmasına imkan veren iğnelerle yapılan biyopsi sisteminin genel adıdır. Biyopsi esnasında uygulanan vakum ile doku iğnenin içine doğru çekilmekte ve daha fazla doku elde etme imkanı sağlamaktadır. Böylece tanı değeri daha yüksek, hata payı daha az olan miktarda doku elde edilmektedir. Vakum biyopsi işlemi esnasında stereotaktik, sonografi, magnetik veya momografi rezonans sistemleri işleme kılavuzluk etmektedir. Vakum biyopsiler genellikle sonografide görülmeyen, tanı için daha fazla tek tip hücre yapılarında istendiği mikrokalsifikasyon varlığında streotaktik mamografi sistemlerinin yol göstermesi ile ya da sadece MR da görülen lezyonlar için MR rehberliğinde kullanılmaktadır. Bu yöntem, iyi huylu küçük kitlelerin, ameliyatsız olarak tümüyle çıkarılmasına da olanak sağlamaktadır. Tekniğin tek dezavantajı malzeme fiyatının cut biyopsi tekniğine göre belirgin bir şekilde yüksek maliyetli oluşudur. Hali hazırda sadece mamografide görülen mikro kalsifikasyonlarda ya da sadece MR da görülebilen lezyonlarda en seçkin biyopsi metodudur.

  Vakum Biyopsinin Uygulanışı; Vakum biyopsi yöntemi için özel olarak tasarlanan, memenin aşağı sarkması için ortasında açıklık bulunan ve stereotaktik biyopsi masası olarak adlandırılan özel bir masada gerçekleştirilmektedir. Bu masada X-ışını tüpü bulunmaktadır ve şüpheli alanın iç boyutlu koordinatları belirlenmektedir. Hasta hareket etmeden yüzükoyun yatırılmaktadır. Biyopsi işlemi radyoloji uzman hekimler tarafından masanın alt kısmında gerçekleştirilmektedir ve hasta yapılan operasyonu görememektedir, ayrıca biyopsi alanı lokal olarak uyuşturulduğu için hasta herhangi ağrıda hissetmemektedir. İşlem sonrasında hasta yarım saat bekletilmekte, bu sırada operasyon yapılan bölgenin üzerine buz kompresi uygulanmaktadır. Hastaya biyopsiden sonra ise o günü dinlenerek geçirmesi önerilmektedir.

  Vakum Biyopsinin Avantajları; Vakum biyopsi cihazı sürekli vakum uygulayan bir cihaz olup sadece değişmekte olan tek kullanımlık kalın steril biyopsi iğnelerdir. Bu iğneler, bilgisayar tarafından hesaplanan koordinatlara göre yerleştirilmektedir. İşlem sırasında şüpheli alan sürekli vakumlanarak iğneye doğru çekilmektedir. Diğer yandan da oradan ardışık çok sayıda doku örneği alınmaktadır. Bu yöntem sayesinde 30 saniyelik bir süre içerisinde diğer tekniklere nazaran çok daha fazla doku örneği almak mümkün olmaktadır. Bu nedenle %97-99 doğru  teşhis koymak büyük ölçüde gerçekleşmektedir. Oluşabilecek kanamalar vakumla çekilebilmektedir, yan etki oranı oldukça düşük ve hasta tarafından oldukça kolay tolere edilebilmektedir.

  Vakum Biyopsi
  Vakum Biyopsinin dezavantajları; Ülkemizde henüz yeni kullanılmakta olan bu yöntem, sınırlı sayıda merkezlerde uygulanmaktadır ve diğer biyopsi tekniklerine göre biraz maliyetli bir uygulama yöntemidir. 

  Vakum Biyopside Dikkat Edilmesi Gerekenler; Bu yöntemde amaç sadece teşhis koymak olsa da, bazen şüpheli alanın tümünü çıkarmak da mümkün olmaktadır. Ancak biyopsi sonucunda meme kanseri saptanırsa hastanın yine de ameliyat olması ve o bölgenin biraz daha geniş çaplı temizlenmesi gerekebilir. Çünkü geride, film ile gösterilemeyecek küçük kanser hücrelerinin kalması olasıdır. Eğer biyopsi sırasında şüpheli alanın tümüyle çıkarıldığı anlaşılırsa, ameliyat sırasında işlem yerini belirleyebilmek için oraya küçük metal bir yaylı kelepçe yerleştirilir.
  ]]>
  Kolposkopik Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/kolposkopik-biyopsi.html Wed, 05 Dec 2018 23:42:58 +0000 Kolposkopik biyopsi, kadınlara özgü yapılan bir tedavi yöntemidir. Aslında bu uygulama tek başına bir tedavi yöntemi değildir. Çünkü bu uygulama, direk olarak insanlarda sorunun varlığının araştırılmasında kullanılır. Ö Kolposkopik biyopsi, kadınlara özgü yapılan bir tedavi yöntemidir. Aslında bu uygulama tek başına bir tedavi yöntemi değildir. Çünkü bu uygulama, direk olarak insanlarda sorunun varlığının araştırılmasında kullanılır. Örneğin bir kişinin hastalığının net olarak ortaya çıkarılması için bu uygulamaya benzer uygulamalar yapılmaktadır Kolposkopik biyopsi uygulamasında da kadınların rahim ağzı bölgelerinde oluşmuş olan hücre değişimleri ya da tümörler alınarak incelenir. Bu şekilde kişideki hastalığın şiddeti, huyu ve kişiye vereceği zarlar tahmin edilir. Çok eski zamanlardan beri tıp biliminde kullanılan bu yöntem sayesinde birçok hasta erkenden teşhis edilerek sorunlarından kurtulmuştur. Kolposkopik uygulaması, net olarak insanlarda rahim ağzının dış tabakasını oluşturan bölgede yapılmaktadır. Bu uygulama tamamen jinekologlara özgü olduğu için, diğer uzmanların bu uygulamayı yapması mümkün değildir. Biyopsi, tamamen hasta uyuşturularak yapıldığı için herhangi bir ağrı görülmemektedir. Fakat biyopsi sonrasında uyuşmanın etkisi geçtikten sonra kayda alınmayacak kadar hafif ağrılar ortaya çıkabilir. Kolposkopik biyopsi yapacak olan doktorun tecrübesi ve bilginliği, test sonrasında elde edilecek sonuçların olumlu olup olmayacağı üzerinde çok önemli etki yapmaktadır. Çünkü tecrübesiz cerrahların yaptıkları kolposkopik biyopsi testi sonuç vermeyebilir. 

  Kolposkopik biyopsi kimlere yapılır

  Kolposkopik biyopsi uygulamasının kişilerde yapılabilmesi için öncelikle kişide herhangi bir hücre değişimi ya da tümör oluşumunun anlaşılması gerekmektedir. Aksi durumlarda kişilerde biyopsi uygulaması yapılamamaktadır. Bunun yanı sıra yapılan incelemelerde kişilerde herhangi bir lezyon görülmüşse ya da kanser bulguları hissedilmişse kolposkopik biyopsinin kesinlikle yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra son olarak yapılan testler sonrasında hastanın rahim ağzından şüphe duyulmuşsa çok acil bir şekilde kolposkopik biyopsi yapılmalıdır. 

  Kolposkopik biyopsi nasıl yapılır

  Kadınların rahim bölgesinde şüphe duyulan bölgeden parça alınması gerekir. Bunun için birçok zaman vajina yoluyla kolposkopik biyopsi yapılır. Fakat gerekirse hastalarda açık ameliyat yapılabilir. Bu durum hastanın şikayetlerine ve hastalığına göre değişiklikler gösterebilir. Kolposkopik biyopsi,özel punch aletleri ile yapılmaktadır. Tıp ile birlikte gelişmiş olan bu aletler sayesinde yapılan biyopsiler çok daha kolaylaşmıştır. 

  Kolposkopik Biyopsi
  Kolposkopik biyopsi sonrasında: 
  • Birçok kişi bu ameliyat sonrasında ne yapacağını merak etmektedir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle kişinin cinsel hayatında bir süre ara vermesi çok önemlidir. Özellikle yara bölgelerin iyileşmesi süresinde kişinin kesinlikle cinsel ilişkiye girmemesi gerekmektedir. 
  • İnsanlarda kolposkopik biyopsi sonrasında bir miktar küçük kanamalar görülebilir. Bu durum son derece normaldir. Fakat kan eğer akıntılı bir şekilde geliyorsa acilen uzman bir doktor muayenesi olmalısınız 
  • Kolposkopik biyopsi sonrasında en az 15 gün boyunca kişinin havuza girmesi yasaktır. Bu süreç içerisinde havuza girilmesi durumunda ameliyat edilen bölgelerde enfeksiyonlar meydana gelebilir ve hastanın durumu çok daha kötü olabilir. 
  • Biyopsi sonrasında her ne nedenle olursa olsun vajina tamponunun kullanılmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda çok ciddi sorunlar meydana gelebilir. Özellikle ameliyat yerinin zarar görmesi ve enfeksiyon kapması gibi...
  • Kolposkopik biyopsi sonrasında kişilerde iki hafta içerisinde herhangi bir yüksek ateş problemi, kokulu akıntı gibi durumlar görülürse kişilerin zaman kaybetmeden uzman bir doktora görünmeleri gerekmektedir. 
  ]]>
  İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi https://www.biyopsi.gen.tr/ince-igne-aspirasyon-biyopsisi.html Thu, 06 Dec 2018 09:39:10 +0000 İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi, Bulunan şüpheli bulguları aynı zamanda tanı koymak için ince iğne aspirasyon biyopsi tedavisi ile ameliyat ile sıkıntılı bölgenin çıkartılması için yapılan uygulamadır. Bu uygulamanın rady İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi, Bulunan şüpheli bulguları aynı zamanda tanı koymak için ince iğne aspirasyon biyopsi tedavisi ile ameliyat ile sıkıntılı bölgenin çıkartılması için yapılan uygulamadır. Bu uygulamanın radyoloji kliniğinde görüntüleme yöntemi ile yapılması uygun olmaktadır. Genelde ince iğne aspirasyon biyopsisi 40 dakika sürer. Tüm dünyada yöntem hastalığın bulunması için ince iğne biyopsisi uygulanmaktadır. İnce iğne biyopsisi ile yapılan operasyonlarda tümörün diğer dokulara yayılması önlenmektedir.  İğne biyopsisi ultrasonografi ve MR rehberliğinde uygulandığından hekim ve hasta için radyasyon içermemesi ve konforlu bir yöntem olması dolayısı ile tercih edilmektedir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sorunlu bölgede bulunan kistlerin çıkartılması için biyopsisi tercih edilmektedir. Çok küçük boyutlarda olan dokunun içerisinde çok derinde bulunan kitlelere ulaşılarak biyopsi yapılmaktadır. 

  İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Uygulama Şekli
  Uygulanacak bölgeye iğne ile lokal anestezi yapılır. Daha sonra şüpheli olan bölgeye ince bir iğne yerleştirilir. İğnenin uç kısmına enjektör takılarak sorunlu bölgeden bir miktar sıvı çekilir. Alınan sıvı patolog yardımı ile bir cam üzerine yayılır sonra mikroskop ile şüpheli ve sorunlu yerler incelenir. Patolog işlemi esnasında biyopsi hazır bulunmaktadır. Yeteri kadar hücre iğneye çekilip çekilmediği kontrol edilerek materyal tanı açısından yeterli değil ise uygulanan işlem bir kaç defa daha tekrarlanır.

  İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
  İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Avantajları
  • İstenilen sonuç bir kaç dakika içinde alınmaktadır.
  • Kanama, morarma ağrı gibi istenmeyen sonuçlar uygulanan bu yöntem ile yok denecek kadar az oluyor.
  • İnce iğne aspirasyon yöntemi ile iğne ucu çok ince olmasından dolayı cilt üzerinde kesik açılmıyor.
  • Uygulanan biyopsi yöntemleri içinde en ucuzudur. Nedeni ise basit iğneler ve şırınga ile yapılmasıdır.

  İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Dezavantajlar
  • İnce iğne aspirasyon biyopsisi uygulanan biyopsi diğer biyopsilere göre doğruluk oranı daha düşüktür. Bu oran yüzde 85-70 arasındadır.
  • Patolog işlemi ile yapılmayan biyopsiler yetersiz kalabilir. Uygulanan biyopsi yöntemini değerlendirmek için uzman ve özel deneyim gerektiriyor. Bunun için deneyimli ve özel patolog sayısı oldukça az sayıdadır.
  ]]>
  Biyopsi İğnesi https://www.biyopsi.gen.tr/biyopsi-ignesi.html Thu, 06 Dec 2018 10:44:29 +0000 Biyopsi iğnesi, vücutta bir organ ya da dokuda gelişen bir hastalığın tanısını koymak amacıyla uygulanan girişimlerdir. Biyopsi iğnesi işlemin iğne ile yapılmasıdır. Vücutta gözle görülür yerlerden biyopsi i Biyopsi iğnesi, vücutta bir organ ya da dokuda gelişen bir hastalığın tanısını koymak amacıyla uygulanan girişimlerdir. Biyopsi iğnesi işlemin iğne ile yapılmasıdır. Vücutta gözle görülür yerlerden biyopsi için örnek doku almak nispeten daha basittir. Fakat vücudun görülmeyen iç kısımlarından örnek doku almak oldukça zordur. Daha eski yıllarda biyopsi cerrahi tekniğiyle yapılmaktaydı. Fakat günümüzde tıp camiasında yaşanan girişimsel radyoloji gelişimler sayesinde biyopsi artık ameliyatsız olarak ince iğneler yardımıyla kolaylıkla ve güvenle yapılabilmektedir. Ne kadar ince iğnelerle biyopsi yapılabilse de bazı durumlarda biyopsi için ameliyat tercih edilebilir.

  İğne ile yapılan tüm biyopsiler görüntüleme teknikleri eşliğinde yapılır. Biyopsi uygulanacak doku ultrason veya tomografi yardımıyla görüntülenir. Görüntüleme anında bölgeye iğne ile girilerek doku örneği alınır. İşlem devam ettiği sürece iğnenin yeri ve dokunun uygunluğu kontrol edilir.

  Biyopsi iğnesi nasıl kullanılır

  Tomografi ya da ultrason iğne biyopsisi anında kullanılan görüntüleme teknikleridir. Ultrason ya da tomografi sayesinde örnek alınacak olan doku veya tümör rahatlıkla gözlemlenir. İğnenin gireceği bölge uyuşturulur. Hastada heyecan ya da korku mevcutsa damarda sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilir. Özel ince yapılı bir iğne görüntüleme yöntemiyle birlikte ilgili dokuya iletilir. İğnenin uç kısmı takip edilir. Dokuya ulaşan iğne ile bir veya birden fazla örnek alınır. Biyopsi iğnesi genelde ağrısız ve güvenli bir işlemdir. Eğer işlem kanama riski olmayan bir bölgeden yapılmışsa hasta biyopsiden sonra eve gönderilebilir. Şayet böbrek ya da karaciğer gibi kanama riski olan bölgelerden yapılmışsa hastanın biyopsiden sonra birkaç saat hastanede kalması gerekebilir.

  Biyopsi iğnesi ağrılı bir işlem midir

  Biyopsi iğnesi kullanılarak yapılan girişimler hem kısa sürede tamamlanır hem de oldukça ağrısızdır. Normal şartlarda iğnenin girdiği bölgede hafif ağrı hissi oluşabilir. Ancak hastanın ağrıya maruz kalmaması için iğnenin gireceği alan uyuşturulur. Uyuşturma işlemi bazen yetersiz kalabilir. Eğer derin dokulara iniliyorsa hasta hafif ağrı yaşayabilir. Bunun için işlemin tecrübeli ellerde yapılması önemlidir. Damardan yapılan ağrı kesici ve sakinleştiriciler de ağrı hissini azaltmanın bir diğer yoludur. Damardan verilen ilaçlar narkoz değildir. İşlem anında hastayı uyutmaz, ancak yaşanabilecek ağrıyı engeller.

  Biyopsi İğnesi

  Biyopsi iğnesi çeşitleri

  İnce iğne biyopsisi (ince iğne aspirasyonu): İşlem anında kullanılan iğne tıpkı kan alırken kullanılan iğneler kadar incedir. Kullanılan iğne ince yapıda olduğu için kanama riski en aza iner. Bu nedenle bu iğneler biyopsi alınacak bölgenin kanama riski varsa orada kullanılır. Guatr biyopsisi alınacaksa her zaman ince biyopsi iğneleri kullanılır. İnce iğne biyopsisinde en önemli dezavantaj ilgili alandan doku alamamasıdır. İğne sadece küçük hücre örnekleri alabilir. İnce iğne biyopsisi, tümörün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu gösterir. Biyopsi ile alınan örnek yeterli değilse tanı koyulamaz ve yeni bir biyopsi işlemine ihtiyaç duyulur.

  Kalın iğne biyopsisi (doku biyopsisi): Biyopsi anında kullanılan iğnelerin kalınlığı yaklaşık 1 milim kadardır. Eğer biyopsi kemikler için uygulanacaksa kullanılan iğne biraz daha kalın olur. Kalın iğne biyopsisi ile tanı daha kolay konulabilir ve işlemin tekrarlanma olasılığı daha az olur. Kalın iğne biyopsisi tümör için uygulanacaksa tümörün tipini kesin belirler. Bu sayede aynı anda tedavi seçeneği de belirlenebilir. Ancak kalın iğnenin kanama olasılığını arttırma riski vardır. Bu risk için hastadan biyopsiden önce ve sonra kan alınabilir. İşlemden sonra gelişebilecek kanama riskine karşı hastanın 4 saat kadar gözetim altında tutulması gerekir. İnce iğne biyopsisine göre daha avantajlı olduğu için guatr ve meme biy]]> Boğaz Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/bogaz-biyopsi.html Fri, 07 Dec 2018 03:45:30 +0000 Boğaz Biyopsi, (tiroid) iğne biyopsisi tanı ve tedavide kullanılması gereken etkili ve en hassas tetkiktir. Boğaz biyopsisinde boğaz nodülünde kanserli hücre olup olmadığını anlamanın en uygun yolu boğaz iğne biyopsisi uygula Boğaz Biyopsi, (tiroid) iğne biyopsisi tanı ve tedavide kullanılması gereken etkili ve en hassas tetkiktir. Boğaz biyopsisinde boğaz nodülünde kanserli hücre olup olmadığını anlamanın en uygun yolu boğaz iğne biyopsisi uygulamaktır. Boğaz nodülünün değerlendirilmesi için biyopsi yapılmasıdır. Erişile bilen bütün boğaz nodüllerine biyopsi yapılmalıdır. Boğaz da biyopsi yapılmayan nodülde kanser olup olmadığını hiçbir muayene sonucu veya kişi garanti konuşamaz. Bu sebeple el ile ulaşılamayan nodüllere bile ultrason ile mutlaka biyobsi uygulanmalıdır.  Boğaz biyopsisini uzman hekim tarafından yapılması aynı zamanda dalında uzmanlaşmış bir patolog tarafından değerlendirilerek operasyon yapılmalıdır. Boğaz biyopsisinde geliştirilen ince iğne biyopsi sayesinde doktor tarafından ameliyat kararı verilen hastalarda büyük oranda düşüş görülmektedir. Boğaz biyopsiden  alınan örneklerde patolojik incelemeye gönderilen hasta hücrelerinde yok denecek kadar az kanser olduğu raporları gelmesi görülmektedir. Boğaz da yapılan biyopsi ile kanser türleri ve modüller patolog tarafından hemen teşhis edilmektedir. Ancak patologlar folliküler türünü biyopsi ile tanı koyamaz.Bu nedenle patolog folliküler tümör adı altında rapor yazar. Hastada kanser şüphesi patolog tarafından çıkan raporlarda ameliyat gereklidir.


  Boğaz (tiroid) İğne Biyopsisi

  İlk önce boğaz biyopsisinde girecek hasta hazırlanmalıdır. Bunun için eğer hasta aspirin ve ya  romatizma ilaçları kullanıyor ise kanamayı arttıracağı için bir iki gün önce kesilmelidir. boğaz biyopsi yapılacağı zaman hastanın aç veya tok olması önemli değildir. Boğaz biyopside iki tür uygulama yapılır bunlar ultrason veya ultrason boğaz biyopsisi eğer nodül büyük ise ultrasona gerek yoktur. Yalnız nodül küçük ise nodülün yeri daha iyi görünmesi için ultrason ile yapılması uygun olur. Boğaz biyopsisi normal kan alımlarında kullanılan enjektörler ile yapılır. Farklı bir alet kullanılmadığı gibi korkulacak bir şeyin olmadığı sadece sıvı alındığı bilinmeli ve endişe edilmemelidir. Kesinlikle ameliyat yapılmaz. Bunun bir ameliyat olduğu korkusu ile biyopsiye gelmeyen, çok heyecanlanan hastalar aşırı stres yapan hastalar görülmektedir. Uygulama esnasında kişi masaya yatırılarak baş kısmının biraz arkaya vermesi istenerek ameliyata hazırlanır. Bu sebeple nodül ve bez daha iyi anlaşılır. Biyopsi esnasında kişiye fazla yutkunmanın iyi olmayacağı için bilgi verilir. Biyopsi uygulanacak bölge iyice anlaşıldıktan sonra alkollü bir pamuk ile cilt iyice temizlenir. Enjektör iğnesi uygulama yapılacak bölgeye hafifçe batırılarak nodüle girilir. Enjektör geri çekilerek nodülün hücrelerinin enjektöre gelmesi sağlanır. İğne çekildikten sonra oluşan kanmayı durdurmak için pamuk ile 10-15 dakika üzerine bastırılmalıdır. Oluşabilecek herhangi bir şişme veya kanama durdurulur. 

  Boğaz Biyopsi

  Uygulama yapılan bölgeye ufak bir bant yapıştırılmalıdır. Uygulama sonrasında o bölgede ağrı yada başka bir rahatsızlık hissedilir ise buz uygulaması yapılabilir. Enjektör ile şırınga içine çekilen biyopsi parçaları lam adı verilen küçük bir cam parçası üzerine püskürtülerek o bölgeye yayılır. Biyopsi parçaları incelenmek üzere patolojiye gönderilir. Biyopsi işlemi sırasında bölgeyi uyuşturmaya gerek yoktur çünkü bölgede herhangi bir ağrı yada acı hissedilmez. Biyopsi uygulanan kişinin daha sonra yavaşça yataktan kalkarak dik bir şekilde oturması istenir. Sadece beş dakika kadar oturduktan sonra normal hayatınıza geri dönersiniz. Biyopsi sırasında iğne batırılan bölgede doğal olarak ufak bir ağrı hissedebilirsiniz. Hissettiğiniz ağrı kolunuzdan kan alınırken hissetmiş olduğunuz ağrı ile aynı derecede olacaktır. O yüzden korkmanıza yada endişelenmenize hiç gerek yoktur çünkü hissetmiş olduğunuz ağrı geçicidir. Biyopsi uygulaması yapmaz iseniz nodül kanserli ise tedavi süresi geciktirilir ve sorun ilerleyerek kanserin yayılmasına sebep olacaktır. Nodülün kanserli olduğu anlaşılır ise ameliyat on]]> Tükürük Bezi Biyopsisi https://www.biyopsi.gen.tr/tukuruk-bezi-biyopsisi.html Fri, 07 Dec 2018 23:18:22 +0000 Tükürük bezi biyopsisi, insanlarda direk olarak ağız içerisinde yapılan bir operasyondur. Her ne kadar kolay bir operasyon olsa bile diğer operasyonlar gibi küçük riskler barındırır. Tükürük bezi biyopsisi ile kişinin tükür Tükürük bezi biyopsisi, insanlarda direk olarak ağız içerisinde yapılan bir operasyondur. Her ne kadar kolay bir operasyon olsa bile diğer operasyonlar gibi küçük riskler barındırır. Tükürük bezi biyopsisi ile kişinin tükürük bezlerinden bir parça alınır ve patolojik olarak detaylı bir şekilde incelenir. Bu şekilde kişinin tükürük bezlerindeki hastalıklar ya da diğer sorunlar kolay bir şekilde ortaya çıkarılır. Kısaca söylemek gerekirse tükürük bezi biyopsisi, insanlarda çeşitli patolojik hastalıkların oluşumunun incelenmesi amacıyla yapılır. Tıp biliminde çok uzun zamanlardan beri yapılan bu biyopsi, günümüzde son derece gelişmiş olan cihazlarla yapıldığı için ciddi bir şekilde sonuç alınmaktadır. Yapılan tükürük bezi biyopsilerinin yaklaşık olarak yüzde 15'inden olumlu ya da olumsuz sonuç alınamamaktadır. Bu durumun en büyük nedeni ise operasyonu gerçekleştiren cerrahın işinde iyi olmamasıdır. Tükürük bezlerinde kanser olan insanlarda ve tükürük bezlerinde farklı dokular oluşmuş olan insanlarda tükürük bezi biyopsisi yapılmaktadır. Tükürük bezi biyopsisi, diğer biyopsilere göre daha kolay geçer. Çünkü kişilerde tükürük bezleri son derece rahat ulaşılabilecek bir yerde bulunur. Böylece insanlarda çok büyük kesilere gerek kalmadan gerekli olan biyopsi yapılır. Tükürük bezi biyopsisi, günümüzde en iyi kanser teşhis yöntemlerinden biridir. Hatta artık görüntüleme cihazları bile bu yöntemden daha az kullanılmaktadır. 


  Tükürük bezi biyopsisi öncesinde: 

  Bu biyopsi öncesinde öncelikle kişinin aç olması gerekmektedir. Bu nedenle ameliyattan en az 5 saat öncesine kadar kişinin herhangi bir şey tüketmemesi gerekmektedir. Bunun yanında hasta ameliyata hazır bir hale gelmek için uygun kıyafetleri giyer ve hastada bazı anestezi uygulamaları yapılır. Tükürük bezi biyopsisi yapılacak olan hastada genel anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Hastada yapılan lokal anestezi ile operasyon gerçekleştirilir. Bu nedenle işinin tümör olan tükürük bezi bölgesi uyuşturulur. Bu anestezi sadece küçük bir iğne ile yapılır. Tükürük bezi biyopsisi insanlarda alt dudağın iç kısmında yapılmaktadır. Son derece rahat ulaşılabilir bir bölge olması nedeniyle biyopsi biraz daha kolay geçer. 

  Tükürük bezi biyopsisi nasıl yapılır

  Hastada tüm ameliyat hazırlıkları yapıldıktan sonra kişinin alt dudağının içerisine doğru oldukça ince uçlu iğneyle ağrı kesici yapılır. Yaklaşık olarak bir dakika sonra iğne yapılan bölgenin üzerine bir cm kadar bir kesi yapılır. Bu kesi biraz oyulur ve içerisinden bir miktar tükürük bezi alınır. Tükürük bezi pirinç tanesine benzerdir ve 3 tane alınması tükürük bezi biyopsisi için yeterlidir. Bu sırada kanamalar meydana gelebilir. Meydana gelen kanamaları durdurmak için bir tampon beziyle bölgeye müdahale edilir. Bir dakikalık bir baskı bu kanamanın durması için yeterli olacaktır. Hastanın iyileşme süresi 4 haftaya kadar uzayabilir. 

  Tükürük Bezi Biyopsisi
  Tükürük bezi biyopsisi sonrasında:
  • Hastanın dikkat etmesi gereken en öneli şey ameliyat sonrası ilk bir saat boyunca herhangi bir katı ve sıcak yemek yememesidir. Ameliyat bölgelerine sıcak maddelerin temas etmesi şişme ve enfeksiyon sorunlarına neden olabilir. 
  • Hastanın dudak kısmında dikiş olacağı için dikişlerin zarar görmesine neden olacak durumlardan uzak durulması gerekmektedir. 
  • Hasta ilk üç gün ameliyat bölgesine çok dikkat etmelidir ve diliyle kesinlikle oynamamalıdır. Eğer kişide anormal bir durum karşılaşılırsa zaman kaybetmeden doktorunuza başvurun. 
  ]]> Biyopsi Nasıl Yapılır https://www.biyopsi.gen.tr/biyopsi-nasil-yapilir.html Sat, 08 Dec 2018 17:33:48 +0000 Biyopsi nasıl yapılır, tanı koymak, mikroskop altında incelemek ve çeşitli testler yapmak amacı ile vücudun herhangi bir kısmından doku yada hücre parçası alma işlemidir. Biyopsi yapılacak yerler, amac Biyopsi nasıl yapılır, tanı koymak, mikroskop altında incelemek ve çeşitli testler yapmak amacı ile vücudun herhangi bir kısmından doku yada hücre parçası alma işlemidir. 

  Biyopsi yapılacak yerler, amacı  ve nasıl yapılır

  Biyopsi yapılırken, organın içindeki kitlenin nerede olduğu ve nasıl alınacağına karar verilir. Biyopsi yapılacak yer anestezi işlemiyle uyuşturulur ve küçük parça şeklinde alınır. Bu alınan parça herhangi bir patolojik oluşumu var mı diye incelenir. biyopsi işlemi ortalama 15-20 dakika sürer. Biyopsi işleminden sonra herhangi bir kesik ve dikiş işlemi yapılmamaktadır. Parça ve Kitle en uygun şekilde alınır. Hasta işlemden sonra hiç bir şey olmamış gibi rahat ve sağlıklıdır. Sadece anestezinin vermiş olduğu halsizlik susuzluk ve ayılma evresi vardır. Sonrasında yaşayabileceği bir iyileşme süreci yoktur.

  Vücudun birçok yerine biyopsi uygulanır. örneğin, Meme biyopsisi, genelde bayanlarda uygulanır. Sebebi de göğüs kanseri olma ihtimali olan kütleleri anlamak içindir. Biyopsi olmadan önce ultrasonla hastanın göğsündeki kitlenin nerede olduğu tespit edilir,sonra kişiye lokal anestezi uygulanır. Hastanın göğsündeki kitle alınır. hasta biyopsi yapıldıktan sonra lokal anestezinin etkisinin geçmesi için sırt üstü olarak odaya alınır. biyopsi işlemi bittikten sonra hasta aynı gün sadece 3 saat sonra günlük işlerini yapabilir. Nedeni de anestezinin etkisinin geçmesi yeterlidir.

  Biyopsi Nasıl Yapılır
  Bir diğer Biyopsi işlemi de mide endoskopi işlemidir. Midede bulunan yarayı tespit etmek için kullanılır.Hasta biyopsi yapmadan önce tercihine göre tam anestezi olabilir, ya da  ağza uygulanan sprey ile hastanın sadece boğazı uyuşturulabilir. Sonra endoskopi hortumu ağızdan geçirilerek mideye kadar indirilir ve midede bulunan yaralı bölgenin görüntüsü alınır. Bu sayede hastanın midesinde ileride ilaçla tedavimi yoksa ameliyatla olacak bir müdahalemi anlaşılır. Hasta yine biyopsi işleminden sonra günlük yaşantısına devam edebilir. 
  ]]>
  Meme Biyopsisi https://www.biyopsi.gen.tr/meme-biyopsisi.html Sat, 08 Dec 2018 17:53:59 +0000 Meme biyopsisi, memede şüpheli görülen bölgeden doku örneği alıp patolojik inceleme yapılmasına biyopsi denir. Biyopsi uygulaması kitlenin içerisinde bulunan kötü huylu tümörün kesin tanısını saptamak için uygulanır. Biyo Meme biyopsisi, memede şüpheli görülen bölgeden doku örneği alıp patolojik inceleme yapılmasına biyopsi denir. Biyopsi uygulaması kitlenin içerisinde bulunan kötü huylu tümörün kesin tanısını saptamak için uygulanır. Biyopsi dışında tanıyı kesinleştiren başka teşhis yoktur. Mamografi ve ultrasonografi radyolojik yapılan incelemeler şüphelilerin güçlendirilmesinde sağlarken; biyopsi ile karar vermek mümkündür. Biyopsinin nasıl yapılacağına doktor karar verir. Memede bulunan kitlerin büyüklüğü ve lokalizasyonu yapılacak biyopsi için önemlidir. Kitleden alınan doku parçası patoloji uzmanları tarafından kimyasal incelemeler ile değerlendirilip; mikroskop ile incelendikten sonra kesin tanının ortaya çıkması sağlanır. Bir hafta süren bu sonuç için hastalığının kanser olup olmadığının kesin tanısı konulur ve biyopsi sayesinde bu tanı belgelenmiş olur.

  Memede uygulanan biyopsi çeşitleri

  Memeye uygulanan bir çok biyopsi çeşidi bulunurken; meme içerisindeki kitlenin tanısal işlemi gerçekleştirilir. Radyoloji veya muayene sırasında tespit edilen kitlenin ameliyathane koşullarında tercihen bütün olarak çıkartılması veya patolojik incelemesinde yollanması sağlanır. Modern teknolojileri ile memede bulunan kitlenin tanı ve tedavi yöntemleri için biyopsi yapılırken; memedeki kitleler için cerrahi biyopsi yapılmamalıdır. Şimdi meme için uygulanan biyopsi çeşitlerinden bahsedelim.

  İğne biyopsisi

  Memede bulunan kanserin kesin tanısı için en uygun yöntem iğne biyopsisi yöntemidir. İğne biyopsi radyoloji hekimler tarafından yapılır ve genellikle ultrasonografi yöntemi ile birlikte uygulanır. Biyopsi yapılmadan önce lokal anestezi yapılarak hastanın ağrı duyması engellenir. çok kısa süren meme iğne biyopsi sonrasında hastanın rahatlıkla eve dönmesi sağlanır. İğne biyopsisi enjektör yardımıyla yapılır ve sadece hücre parçaları almak için uygulanır. İçerisindeki hücre parçalarına bakılarak kanserin kesin tanısı konulur.
  Kalın iğne biyopsisi yöntemi olan Tru cut veya core biyopsi şekli de uygulanır. Kalın iğne biyopsisi için üretilmiş otomatik aletler ile de şüpheli olan kitlenin içerisinden parça alınıp biyopsi uygulanır. Kürdan kalınlığında ve yaklaşık bir santim uzunluğunda olarak doku çıkartılır. Doku parçası olduğu için tanı değeri çok yüksektir. Aynı zamanda kanserin özelliklerine dahil birçok bilgi elde edilir. Bu şekilde hastaya kanser için en uygun tedavi yöntemi sağlanır.

  Meme Biyopsisi
  Vakumlu biyopsi

  Ultrasonografi yöntemi ile görülmeyen kitle oluşabilir. Ama şüpheli olan alanda lezyonlar bulunmasını ile mamografi veya meme emar incelemesinde ortaya çıkan mikrokalsifikasyonlar veya diğer şüpheli alanlarda uygulanan bir yöntemdir. Biyopside olduğu gibi özel masaya hasta yüzüstü yatırılarak uygulanan yöntem ile memenin denk geldiği yerde bir boşluk olan bir masadır. X ışını tüpü olan bu masanın mamografi gibi görüntü elde etmesi ve çekilen filmler sayesinde kitlenin 3 boyutlu yerinin tespit edilmesi önemlidir. Koordinatları belirlenmiş olan kitlenin masanın alt kısmında radyoloji özel bir cihaz ile tüp içinde kitleden sıvı toplanır. Yapılan biyopsilerin büyük çoğunluğu iyi huylu tümörler şeklinde gelir. Hastaların endişe ve kaygı içinde olması halinde hastaların yanında refakatçi bulunması daha doğru olacaktır.

  Meme biyopsi sonucu

  Memeden alınan kitlenin dokusunun patolojiye gönderilmesinden yaklaşık olarak bir hafta sonra sonuç gelecektir. Bu süre içinde sonuçları beklemek hasta için zor ve sıkıntılı bir süreç gerektirir. Kanser hastalığının özellikleri bulunan bu raporun biyopsi yönetimi ve patoloji raporlarını imkanlarının zenginliği göre alınan örneklerin kansere ilişkin bilgileri değerlendirilir. Rapor içerisinde bulunan bilgiler hastanın takibini yapan genel cerrahi Onkoloji uzmanları tarafından]]> Eksizyonel Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/eksizyonel-biyopsi.html Sun, 09 Dec 2018 12:29:37 +0000 Eksizyonel biyopsi, boyutları küçük olan lezyonların tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede yapılan işlem sayısı da azaltılmış olur. Özellikle malin melanom bakımından şüphe duyulan lezyonlarda tercih edile Eksizyonel biyopsi, boyutları küçük olan lezyonların tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede yapılan işlem sayısı da azaltılmış olur. Özellikle malin melanom bakımından şüphe duyulan lezyonlarda tercih edilen biyopsi yöntemidir. Biyopsi hastalıkların tanısında, kitle ve lezyonların tanısında, bunlara uygulanacak tedavi yollarının belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu açıdan tıbbi olarak önemlidir. Biyopsi sırasında alınan materyal patoloji laboratuvarlarda incelenerek, sonuç alınır.

  Eksizyonel biyopsi öncesi

  Öncelikle uygulama odasında minör cerrahi işlemlere uygun şekilde tüm şartlar sağlanmalıdır. Normal standart preoperatif değerlendirme yapılarak, hastalara yapılan işlem hakkında ve bunun olası komplikasyonları hakkında bilgiler yazılı ve sözlü olarak verilmelidir. Hastaya onama formu imzalatılmalıdır. Eğer hastanın yaşı 18 altında olursa, formu velisi imzalamalıdır. Hastaya yapılacak cerrahi için uygun şekilde bone, eldiven, giysi gibi malzemeler hazırlanmalıdır.

  Eksizyonel biyopsi nasıl uygulanır

  Cilt kırışıkları, çizgileri ve alanın gerginliğinin yönü gibi etkenler parmakla muayene edilir. Bunlardan elde edilen sonuca göre ciltte yapılacak, çizgilere paralel olan kesi yeri belirlenir. Eksizyon yapılacak bölge kalemle işaretlenerek, 1-2 mm den lezyonun özelliklerine bağlı olarak daha büyük bir kesi yerine işaretleme yapılır. Eksizyonel biyopsi yapılacak alanın 1 cm kadar etrafına lokal anestezi uygulanır. Anestezinin etkisi göstermesi için, 20 dakika kadar beklenir. Bu bölgeyle birlikte 5 cm kadar çevresi özel antiseptik solüsyonla silinir. Bölgeye delikli bir örtü kapatılır. Cilt bistürinin olmadığı diğer elin parmaklarıyla gerilir ve sabitlenir. Bistüri ilk olarak ciltte 90 derece açı yapacak şekilde, ardından 45 derecelik açıyla aynı derinlikte kesilir. Ancak işlem sırasında bistürinin ucu dik olarak tutulmalıdır. Yara dudaklarının yara yüzeyiyle açısı 90 derece ve eşit derinlikte olur. Derinliğin tespiti lezyonun durumuna ve önceden yapılan tanıya uygun şekilde yapılır.

  Eksizyonel Biyopsi
  Kesi yerinden lezyon doku çengeli yardımıyla tutularak, bistüri ya da makasla kesilerek çıkarılır. Bu parça dermatopatolojik değerlendirme yapılması için, formol solüsyon içine konulur. Yaranın kenarları diseksiyon makasıyla 2 cm lik alanda serbestleştirilir. Kolay kapanması için yara kenarları doku çengelleri yardımıyla kontrol edilir. Hastadaki kanama varlığı kontrol edilir. Damarlardaki kanamalarda bipolar penset, büyük damarlarda ise sütür kullanılır. Kesi yeri dikişle kapatılarak, bölge izotonik ile yıkanır, ardından kurulanır. Bazen uygun olursa üst dikişler yapılmaz, doku bantları kullanılır ve steril gazlı bezle bölge kapatılır.

  Eksizyonel biyopsi sonrası postoperatif değerlendirme

  Yapılan cerrahi girişimden 24-48 saat sonra, operasyon yapılan bölge açılır, izotonikle yıkanır. Ardından topikal antibiyotik içeren pomadla pansuman yapılır. Bölgede dikişler alınıncaya kadar, hastaya günlük pansuman düzenli olarak yapılır. Dikişlerin alınacağı zaman, yüzde 3-5 gün, saçlı deride 10-14 gün, boyun bölgesinde ise 7 gündür. Dikişlerin alınmasından sonra yaranın kenarlarına bir süre doku bantları konularak desteklenir.

  Eksizyonel biyopsi yan etkileri ve komplikasyonları

  Yapılan cerrahi bir işlem olduğundan, kanama riski başta olmak üzere enfeksiyon, dikişlerde açılma, ciltte dikişlere reaksiyon oluşması, damar ve sinir hasarı, nekroz, yara köşelerinde potluk, kabarma, kötü skar oluşumu gibi komplikasyonlar gelişebilir. Eksizyonel biyopsi sayesinde kasta, fasya, subkutan yağ dokusunda yerleşen derin lezyonlar ile yüzeysel lezyonlar tamamen çıkarılabilir. Uzman ellerde yapılırsa, biyopsinin yan etkileri olabildiğince az olur.
  ]]>
  Endometrial Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/endometrial-biyopsi.html Sun, 09 Dec 2018 19:44:25 +0000 Endometrial biyopsi, rahim içinden tanı ve tedavi amaçlı parça alınması işlemidir. Bu biyopsi daha çok endometrial hiperplazi gibi rahim iç dokusunun kalınlaşmasında ya da adet kanamalarının uzun sürmesi gibi sorunlarda tanı v Endometrial biyopsi, rahim içinden tanı ve tedavi amaçlı parça alınması işlemidir. Bu biyopsi daha çok endometrial hiperplazi gibi rahim iç dokusunun kalınlaşmasında ya da adet kanamalarının uzun sürmesi gibi sorunlarda tanı ve tedavi amacıyla yapılır. Rahim iç dokusuna endometrium denildiğinden, rahim iç dokusundan parça alınması endometrial biyopsi olarak tanımlanır. Endometrium denilen rahim iç zarı her ay adet kanaması şeklinde dışarı atılan dokudur. Endometrium hiperplazi ise, rahim içi dokusunun kalınlaşması nedeniyle ortaya çıkar. Bu sorunda kanser şüpheleri oluşur. Çünkü rahim içi kalınlaşması beraberinde rahim kanserini getirebilir. Rahim içinde kalınlaşma kadınlarda daha çok 40 yaşından sonra görülür ve düzensiz adet kanamalarının oluşmasına neden olur. Obez denilen kilolu kadınlarda vücuttaki östrojen hormonu yüksek olduğundan, rahim kanserinin öncüsü olarak görülen endometrium hiperplazi açısından risk altında olur.

  Endometrial biyopsi neden yapılır

  Rahim içi dokusunda kalınlaşma olursa ve bu ultrason tetkikiyle belirlenirse, rahim içindeki dokudan parça alınmalı ve patolojide incelenmelidir. Bu işleme endometrial biyopsi denmektedir.

  Endometrial biyopsi nasıl yapılır

  Rahim içi kalınlaşmanın ultrasonda tespit edilmesinden sonra, yapılacak biyopsi iki farklı şekilde uygulanabilir. Bunlar;

  Full küretaj (Tam): Bu biyopsi işleminde rahim içi dokusu tam olarak temizlenmekte ve kesin tanı konulmaktadır. Rahim içi dokusunun tamamen temizlenmesi yüzünden hastanın var olan kanaması kesilir. Bu sayede tedavi de uygulanmış olur. Rahim içinde fazla kalınlaşma yoksa bu işlem hastanın tedavi edilmesini sağlar. Bu işleme aynı zamanda tanı amaçlı küretaj yani probe küretaj adı verilir. Bu şekilde yapılan küretaj işleminde hastaya genel anestezi ya da lokal anestezi yapılabilir.

  Pipelle ile biyopsi: Bu yöntemde rahim iç dokusunun incelenmesinde pipelle denilen özel bir ince plastik boru kullanılır. Plastik boruyla endometrial biyopsi işlemi yapılır. Bu biyopsi sırasında hastaya anestezi verilmesine gerek kalmaz. Çünkü ağrısız ve kolay şekilde yapılır. Fakat rahim iç dokusu tam kazılmadığından, sadece tanı amaçlı kullanılır. Bunun tedavi edici özelliği bulunmamaktadır.

  Endometrial Biyopsi
  Endometrial biyopsi sonrasında

  Endometrial biyopsi sonrası her iki yöntemde alınan parçalar patolojide mikroskopik değerlendirmeye gönderilir. Patolojik tetkik sonucuna göre tedavi planlaması yapılır. Alınan sonuç basit hiperplazi olursa, rahim içi dokusunun yaygın basit kalınlaşmasını ifade eder. Rahim içindeki sınırlı hiperplaziler ise, hafif denilen fokal kistik hiperplazi olarak tanımlanır. Bu patolojik inceleme aynı zamanda rahim içi dokusundaki kanserleşme üzerine de belirtiler verir. Endometrial biyopsi sonucunun atipi olup olmadığı oldukça önemlidir. Hastalara uygulanacak tedavi rahim içi dokusunun kalınlaşma derecesine, ayrıca hastanın çocuk isteğine göre belirlenir. Hafif ve orta derecelerdeki rahim içi kalınlaşmasında oral yoldan 3-4 ay süreyle progesteron hormonu hap şeklinde verilerek, hasta takibe alınır. Daha sonra ikinci bir biyopsi yapılarak, tedavinin sonuçları değerlendirilir. Rahim içi kalınlaşmasının kanser öncüsü olduğu ya da kansere dönüşme riski yüksek olursa yani atipi olursa, hasta çocuk istemiyorsa, rahim cerrahi operasyon yapılarak alınabilir. Bu operasyona histerektomi adı verilir.
  ]]>
  Tiroid Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/tiroid-biyopsi.html Mon, 10 Dec 2018 02:41:23 +0000 Tiroid biyopsi, tiroid iğne biyopsisi hemen hemen tüm guatr hastaları için uygulanır. Guatr hastalarında çoğu zaman tiroid bezi için nodül gelişebilir ve bu nodüller genellikle iyi huyludur. Her nodül için biyopsi ge Tiroid biyopsi, tiroid iğne biyopsisi hemen hemen tüm guatr hastaları için uygulanır. Guatr hastalarında çoğu zaman tiroid bezi için nodül gelişebilir ve bu nodüller genellikle iyi huyludur. Her nodül için biyopsi gerekmeyebilir. Fakat şüpheli bir durum varsa tiroid için mutlaka biyopsi yapılması gerekir. Çünkü ultrason ya da farklı görüntüleme teknikleriyle nodülün iyi ya da kötü huylu olduğu tespit edilemez. Tiroid bezinin içinde oluşan nodül ya da nodüllerden ince bir iğne yardımıyla örnek alınma işlemi tiroid biyopsisi olarak tanımlanır. Tiroid bezinde guatr zemininde nodül çok sık karşılaşılan bir durumdur ve erkeklere nazaran kadınlarda daha fazla görülür.

  Tiroid biyopsisi hangi durumlar için yapılır

  Tiroidde nodül tespit edilmişse ve bu nodülde kanser kuşkusu varsa mutlaka biyopsi yapılmalıdır. Biyopsiden önce detaylı bir fiziksel muayene ve laboratuvar tetkiklerinin yapılması gerekir.

  Tiroid biyopsisinde hasta yalnızca iğnenin girdiği yerde hafif bir ağrıya maruz kalır. Bu ağrıda lokal anestezi uygulanarak bloke edilir. İğnenin derin dokulara inme gibi bir olasılığı yoktur ve bu nedenle ek bir ağrı kesici işleme ihtiyaç duyulmaz. Fakat işlemden korkan, heyecanlanan kişiler için damar yoluyla sakinleştirici tarzı ilaçlar kullanılabilir. Bu sayede işlemin daha konforlu geçmesi sağlanır. Damardan ilaç verme işlemi diğer biyopsi işlemlerinin tümünde uygulansa da tiroid biyopsisi çok daha kolay olduğu için her hastada gerek duyulmaz.

  Tiroid biyopsisi güvenli bir yöntem midir

  Tiroid biyopsisi ince bir iğne yardımıyla yapıldığı için oldukça güvenli ve kolay bir işlemdir. Biyopsi çoğu kişi tarafından korkuyla algılanan bir işlem olsa aslında çok basit ve güvenilirdir. Tiroidde oluşan nodüllerden ince iğneyle parça alma işlemi uygulanan biyopsilerin arasında riski en az olanı ve en kolayıdır. Tiroid biyopsisi için özel bir hazırlığa gerek duyulmaz ve biyopsi her zaman yapılabilir.

  Tiroid Biyopsi

  Tiroid biypsisi nasıl yapılır

  Hasta yatırılır ve tiroid bezi ultrason eşliğinde incelenir. İğnenin nereden gireceğine ultrason yardımıyla karar verilir. Bölge steril bir şekilde hazırlanır. Ardından iğnenin gireceği yer uyuşturulur. Daha sonra özel bir iğneyle aspirasyon yapılır. Bölgeden sıvı veya doku örneği çıkarılır. Eğer nodül sayısı fazlaysa her bir nodül için ayrı ayrı girilir ve örnek alınır. Her defa iğnenin girdiği alan uyuşturularak işleme devam edilir.

  Tiroid biyopsisi ince iğneyle yapılır ve avantajlı bir işlemdir. Risk gelişme olasılığı neredeyse sıfırdır. Fakat doku tam olarak alınmadığı ve iğneyle hücreler çekildiği için kesin teşhis vermeme olasılığı vardır.

  Tiroid biyopsisi sonrası

  Tiroid biyopsisinden sonra hasta için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Hasta biyopsiden sonra günlük yaşantısına dönebilir. Biyopsiden sonra enfeksiyon, kist formasyonu gibi risklerin gelişme olasılığı vardır. Fakat bu tür riskler doğru bir teknik ve deneyimli bir ekip tarafından en aza indirilir.

  ]]>
  Küretaj Biyopsi https://www.biyopsi.gen.tr/kuretaj-biyopsi.html Mon, 10 Dec 2018 16:35:54 +0000 Küretaj Biyopsi, rahimden parça alınması ile yapılan anormal kanamaya neden olan rahimdeki birçok hastalığı teşhis etmeye yarayan bir uygulamadır. Rahim içi kanalın küret adı verilen kazıyıcı bir alet ile kazı
  Küretaj Biyopsi, rahimden parça alınması ile yapılan anormal kanamaya neden olan rahimdeki birçok hastalığı teşhis etmeye yarayan bir uygulamadır. Rahim içi kanalın küret adı verilen kazıyıcı bir alet ile kazılarak bu bölgeden çıkarılmasına küretaj biyopsi denir.  Rahim kanalını kazıma adı verilen bu işlemde alınan materyal inceleme için patolojiye gönderilir. Kanserle alakalı olduğu için tarama testi yanında simir testi haricinde, küretaj yöntemi ile yapılan işlem sonrasında uygulanan tetkiklerle Servikal değerlendirme oldukça önemlidir. Bu teknik sayesinde dilatasyon rahim ağzının genişletilmesi ile daha kolay olur. Rahimin incelenmesi ile beraber küretaj biyopsi gerçekleştirilir. Alt karın bölgesinde bulunan rahim kaslı bir organ olarak bulunurken; rahim aylık adet dönemi değişkenlik gösteren hormonların değişmeleri sonucunda döllenmiş yumurta için hazırlanması amacıyla rahim içi döşeme her ay büyüyüp daha kalın olmaya başlar. Yumurtada döllenme meydana gelmeyince hormon seviyeleri azalır. Burada oluşan aşırı kanama veya olmayan kanamanın nedeni için bu işlem gerçekleştirilir.

  Küretaj Biyopsi alınmasının sebepleri
  Küretaj biyopsi yapılmasının nedeni anormal kanama nedenlerinin bilinmesi içindir. Bazı menopoz öncesi ve sonrasında da bu uygulama yapılırken; rahim kanseri içinde bu uygulama kullanılır. Herhangi bir hücrenin anormal olup olmadığının saptanması için bir mikroskop altında incelenmesi yapılır. Rahimde bulunan kitle ve lezyonları incelemek içinde bu uygulama yapılır. Yapılan bu işlemin amacı içindeki düzensiz kanamaya sebep olan dokunun kalınlaşmış endometriyum kısmın tamamen çıkartılmasıdır. Şiddetli ve uzun süren kanamalarında altında yatan sebebin bulunması için patolojik olarak bu işlemin uygulandığı görülür.

  Küretaj biyopsi nasıl yapılır
  Küertaj biyopsi parça alınması işlemi doktorun klinik bir ortamda yapması gereken yöntemdir. Anestezi ile hasta uyutulurken; rahim ağzı etrafındaki bölgenin genişletilmesi ile küretaj biyopsi gerçekleştirilir. Bu işlem esnasında hasta sırtüstü yatarak ve bacaklar sedyedeki bacaklığa yerleştirilerek; doktorun pelvik muayenede küretaj aleti yerleştirilerek uygulamaya başlanılır. Rahim ağzı aleti tutularak rahim ağzı yavaşça genişletilir. Ayrıca rahimden biyopsi yapılmasında endometrial biyopsi dediğimiz bir işlemde yapılabilir. Rahimin içini döşeyen zar tabakasından ek olarak rahimin ağzının içini döşeyen kısımdan ayrı ayrı ayrı örnekler alınır. Bu işlem özellikle rahim kanserinin ayrımında önemli bir test aracı olarak kullanılır. Yine rahim ağzı kanserinin kesin tanısının konulması da bu işlem ile sağlanır. Ayrıca sinir testleri veya kolposkopik incelemede şüpheli lezyonların varlığında küçük çapta kitlelerin alınması ve bu bölgenin kazılarak patolojiye gönderilmesi için uygulanır.

  Küretaj Biyopsi
  Küretaj biyopsi sonrasındaki iyileşme
  Yapılan işlem sonrasında hastanın durumuna göre taburcu işlemi gerçekleşir. Genel anestezi altında yapılmış olan küretaj biyopside biraz bulantı ve kusma olması normaldir. Uygulanan biyopsi sonrasında kasıklarda az miktarda ağrılar, vajina bölgesinde hafif lekelenmeler ve kanamalar meydana gelebilir. Küretaj sonrası rahim bakteriler ve enfeksiyonlara maruz kalabileceği için buranın temizliğine dikkat edilmelidir. Yapılan işleme göre hastanın dinlenmesi gerekir. Lezyon veya parça alınmasında hasta rutin işlerini yapabilirken; küretaj olan hastanınrahim içi tamamen  boşaltılmışsa bir kaç gün dinlenmesi, daha sonra günlük hayatına dönmesi gerekir. 
  ]]>
  Mide Biyopsisi https://www.biyopsi.gen.tr/mide-biyopsisi.html Tue, 11 Dec 2018 05:24:02 +0000 Mide biyopsisi, mide, yemek borusu, onikiparmak bağırsağı, ince bağırsakların üst kısmının incelenmesi ve bu sırada mideden küçük bir parça alınması işlemine mide biyopsisi denir. Bu işlem ucunda ışık kaynağı ve kamera Mide biyopsisi, mide, yemek borusu, onikiparmak bağırsağı, ince bağırsakların üst kısmının incelenmesi ve bu sırada mideden küçük bir parça alınması işlemine mide biyopsisi denir. Bu işlem ucunda ışık kaynağı ve kamera bulunan esnek bir borunun doktor tarafından ağızdan girilerek yemek borusu ve mideye ulaşmasıyla uygulanırken; üst gastrointestinal kısmın incelenmesi sağlanmış olur. Bu sırada gerekli görülen bölgeden alınan parçanın patoloji laboratuara göndererek; incelemesinin yapılması sağlanır. Böylelikle mide organların hastalıklarının kesin olarak tanısının konulması mide biyopsi ile sağlanır. Biyopsi alınması kesinlikle tehlikeli olmayıp; kanser hastalıklarının kesin tanısının konulmasını sağlar. Böylelikle gerekli olan tedavi ve ameliyat yapılması için gerekli olan bilgi mide biyopsisinde sağlanır. Mide biyopsi yapılırken; hafif sedasyon yapılarak hastanın bir şey hissetmemesi sağlanır. 

  Mide biyopsi kimlere uygulanır

  Mide biyopsisi 5 yıldan daha fazla süren reflü hastalarında özellikle 50 yaşın üstündeki yetişkinlere yapılması gerekir. Bu hastalığın Özofagus gelişme riski olması sebebiyle yemek borusu hücrelerinin uzun süre asit teması ile karşılaşması sonucunda, ince ve kalın bağırsak hücrelerinde dönüşüme olması durumunda hastaların yemek borusunun Berata dönüşmesi ve böylelikle kanser oluşma riski olmasından dolayı uygulanması gerekir. Belirli aralıklarla hastanın takibi gerekir. Mide biyopsi yapılmasını gerektiren diğer nedenler arasında ise alarm septomlarının olması sebebiyle mide biyopsi yapılmasıdır. Alarm septomlarında sindirim sistemi kanlanması bulguları olduğunda özellikle de kahve telvesi gibi kusma problemlerinde ve pis kokulu dışkı yapılmasında gereken işlemler arasında yer alır. Ayrıca yutma güçlüğü, yutarken ağrı duyma ve aşırı kilo kaybında da mide biyopsisi işlemi gerçekleştirilir. Anemi, özellikle kansızlıkta, erkeklerde, menopoz sonrası kadınlarda mutlaka araştırılması gerekir. Dışkıda gizli kan testinin pozitif bulunması ile 40 yaşını geçen hastaların gizli kan testini yaptırması gerekir. Böyle hastalara mide biyopsisi de uygulanır.

  Reflü yakınmaları uzun süren kişilere yemek borusunda bulunan hasarın derecesini tespit etmek için mide biyopsi uygulanırken; reflüye neden olan yemek borusunun mideye geçen kısmındaki bölgenin mide fıtığı veya mide bölgesindeki gevşekliği tespit etmek içinde mide biyopsi uygulanması önemlidir. Reflü problemin gerekli tedavi edilmesi için mide biyopsi yapılması yararlıdır. Ancak uzun süre mide problemi sorunu yaşamayan genç hastalara mide biyopsisi yapılmasına gerek yoktur.

  Mide BiyopsisiMide biyopsi sonrası yapılması gerekenler

  Hastanın mide biyopsi yaptırmadan önce kullandığı ilaçları biyopsi yapacak doktoruna bildirmesi gerekir. Doktorun ilaçları yeniden düzenlenmesi, mide biyopsisinden 8 saat önce katı ve sıvı gıdaların alınmaması gerekir. Mide biyopsisi sırasında verilen hafif anestezik ilaçlar sonrasında dikkat reflekslerinde zayıflama olmasından dolayı biyopsi sonrasında dikkat gerektiren işlerin yapılması gerekir. Ayrıca mide biyopsi sonrasında hastanın araç kullanmaması gerekir. Biyopsi sonrasında hastada olan boğaz kısmındaki uyuşukluk geçmeyeceği için yutkunma pozisyonu tamamen normale dönünceye kadar yemek yeme ve içme gibi gıda alımını ertelemesi gerekir. Doktorun belirtmediği sürece mide biyopsi sonrasında hastanın kullandığı ilaçlara devam etmemesi gerekir. Biyopsi sonrasında dokuların patolojiye gönderilmesinin ardından sonucun beklenmesi gerekir. Gelecek patolojik rapora göre hastaya gerekli tedavi uygulanır.

  Mide biyopsi sonrasında hastanın aldığı gıdalara dikkat etmesi son derece önemlidir. Hastaların baharatlı gıdalar tüketmesi sakıncalıdır. Ayrıca asit içeren domates, limon gibi asit oranı yüksek besinlerden uzak kalınmalıdır. Sigara, alkol, kafein gibi zararlı içeceklerin kullanımını]]>