Eksizyonel Biyopsi

Eksizyonel Biyopsi

Eksizyonel biyopsi, boyutları küçük olan lezyonların tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede yapılan işlem sayısı da azaltılmış olur. Özellikle malin melanom bakımından şüphe duyulan lezyonlarda tercih edilen biyopsi yöntemidir. Biyopsi hastalıkların tanısında, kitle ve lezyonların tanısında, bunlara uygulanacak tedavi yollarının belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu açıdan tıbbi olarak önemlidir. Biyopsi sırasında alınan materyal patoloji laboratuvarlarda incelenerek, sonuç alınır.

Eksizyonel biyopsi öncesi

Öncelikle uygulama odasında minör cerrahi işlemlere uygun şekilde tüm şartlar sağlanmalıdır. Normal standart preoperatif değerlendirme yapılarak, hastalara yapılan işlem hakkında ve bunun olası komplikasyonları hakkında bilgiler yazılı ve sözlü olarak verilmelidir. Hastaya onama formu imzalatılmalıdır. Eğer hastanın yaşı 18 altında olursa, formu velisi imzalamalıdır. Hastaya yapılacak cerrahi için uygun şekilde bone, eldiven, giysi gibi malzemeler hazırlanmalıdır.

Eksizyonel biyopsi nasıl uygulanır?

Cilt kırışıkları, çizgileri ve alanın gerginliğinin yönü gibi etkenler parmakla muayene edilir. Bunlardan elde edilen sonuca göre ciltte yapılacak, çizgilere paralel olan kesi yeri belirlenir. Eksizyon yapılacak bölge kalemle işaretlenerek, 1-2 mm den lezyonun özelliklerine bağlı olarak daha büyük bir kesi yerine işaretleme yapılır. Eksizyonel biyopsi yapılacak alanın 1 cm kadar etrafına lokal anestezi uygulanır. Anestezinin etkisi göstermesi için, 20 dakika kadar beklenir. Bu bölgeyle birlikte 5 cm kadar çevresi özel antiseptik solüsyonla silinir. Bölgeye delikli bir örtü kapatılır. Cilt bistürinin olmadığı diğer elin parmaklarıyla gerilir ve sabitlenir. Bistüri ilk olarak ciltte 90 derece açı yapacak şekilde, ardından 45 derecelik açıyla aynı derinlikte kesilir. Ancak işlem sırasında bistürinin ucu dik olarak tutulmalıdır. Yara dudaklarının yara yüzeyiyle açısı 90 derece ve eşit derinlikte olur. Derinliğin tespiti lezyonun durumuna ve önceden yapılan tanıya uygun şekilde yapılır.

Kesi yerinden lezyon doku çengeli yardımıyla tutularak, bistüri ya da makasla kesilerek çıkarılır. Bu parça dermatopatolojik değerlendirme yapılması için, formol solüsyon içine konulur. Yaranın kenarları diseksiyon makasıyla 2 cm lik alanda serbestleştirilir. Kolay kapanması için yara kenarları doku çengelleri yardımıyla kontrol edilir. Hastadaki kanama varlığı kontrol edilir. Damarlardaki kanamalarda bipolar penset, büyük damarlarda ise sütür kullanılır. Kesi yeri dikişle kapatılarak, bölge izotonik ile yıkanır, ardından kurulanır. Bazen uygun olursa üst dikişler yapılmaz, doku bantları kullanılır ve steril gazlı bezle bölge kapatılır.

Eksizyonel biyopsi sonrası postoperatif değerlendirme

Yapılan cerrahi girişimden 24-48 saat sonra, operasyon yapılan bölge açılır, izotonikle yıkanır. Ardından topikal antibiyotik içeren pomadla pansuman yapılır. Bölgede dikişler alınıncaya kadar, hastaya günlük pansuman düzenli olarak yapılır. Dikişlerin alınacağı zaman, yüzde 3-5 gün, saçlı deride 10-14 gün, boyun bölgesinde ise 7 gündür. Dikişlerin alınmasından sonra yaranın kenarlarına bir süre doku bantları konularak desteklenir.

Eksizyonel biyopsi yan etkileri ve komplikasyonları

Yapılan cerrahi bir işlem olduğundan, kanama riski başta olmak üzere enfeksiyon, dikişlerde açılma, ciltte dikişlere reaksiyon oluşması, damar ve sinir hasarı, nekroz, yara köşelerinde potluk, kabarma, kötü skar oluşumu gibi komplikasyonlar gelişebilir. Eksizyonel biyopsi sayesinde kasta, fasya, subkutan yağ dokusunda yerleşen derin lezyonlar ile yüzeysel lezyonlar tamamen çıkarılabilir. Uzman ellerde yapılırsa, biyopsinin yan etkileri olabildiğince az olur.
Son Güncelleme : 02.05.2021 09:48:54
Eksizyonel Biyopsi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Eksizyonel Biyopsi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Eksizyonel Biyopsi"
Benign fuziform hücreli mezenkimal oluşum deri sağ bacak eksizyonel biopsi ne olduğunu öğrenmek istiyorum
Hümeyra . 02.10.2017
CEVAP YAZ
Rahim Biyopsi
Rahim Biyopsi
Rahim biyopsi, rahimden parça alınması ile yapılan dilatasyon ve kürtaj gibi anormal kanamaya neden olan rahimdeki birçok hastalığı teşhis ve tedavi etmeye yarayan bir tekniktir. Bu teknik sayesinde dilatasyon rahim ağzının genişletilmesi ile daha ko...
Akciğer Biyopsisi
Akciğer Biyopsisi
Akciğer Biyopsisi, akciğer dokusundan dokusundan küçük bir parça alınarak incelenmesi işlemidir. Akciğer vücuttaki tüm hücrelerin yeterli oksijen alabilmesini sağlayan en önemli organdır. Akciğerde yaşanabilecek en ufak bir fonksiyon bozukluğu vücut ...
Mide Biyopsisi
Mide Biyopsisi
Mide biyopsisi, mide, yemek borusu, onikiparmak bağırsağı, ince bağırsakların üst kısmının incelenmesi ve bu sırada mideden küçük bir parça alınması işlemine mide biyopsisi denir. Bu işlem ucunda ışık kaynağı ve kamera bulunan esnek bir borunun dokto...
Nodül Biyopsi Nasıl Yapılır
Nodül Biyopsi Nasıl Yapılır
Nodül biyopsi nasıl yapılır, Tiroid bölümünde iğne biyopsi ile uygulanan nodül biyopsi olarak bilinir. Hastaların biyopsi öncesinde aspirin ilaçları kullanmaması gerektiği uyarısı yapılır. Hastanın kan cıvıltıcı ilaçları kesmeleri gerekirken; bu ilaç...
Endometrial Biyopsi
Endometrial Biyopsi
Endometrial biyopsi, rahim içinden tanı ve tedavi amaçlı parça alınması işlemidir. Bu biyopsi daha çok endometrial hiperplazi gibi rahim iç dokusunun kalınlaşmasında ya da adet kanamalarının uzun sürmesi gibi sorunlarda tanı ve tedavi amacıyla yapılı...
Tru Cut Biyopsi
Tru Cut Biyopsi
Tru cut biyopsi, göğüs hastalıklarında uygulanan biyopsiler arasında yer almaktadır. Son dönemde oluşan yumuşak doku tümörlerinde açık biyopsinin yerine Tru cut biyopsi uygulaması ile özellikle tümör merkezlerinde son derece giderek artan bir uygulam...
Biyopsi Nasıl Yapılır
Biyopsi Nasıl Yapılır
Biyopsi nasıl yapılır, tanı koymak, mikroskop altında incelemek ve çeşitli testler yapmak amacı ile vücudun herhangi bir kısmından doku yada hücre parçası alma işlemidir. Biyopsi yapılacak yerler, amacı ve nasıl yapılır?Biyopsi yapılırken, organın i...
Guatr Biyopsi
Guatr Biyopsi
Guatr biyopsi, guatr hastalarına yapılan bir biyopsidir. Tiroid ince iğne aspirasyonu ya da tiroid iğne biyopsisi bu hastalara uygulanır. Hastalarda bazen tiroid bezi içinde gelişen nodüller olabilir. Bunlar çoğunlukla iyi huylu olsa da, şüpheli duru...
Biyopsi Çeşitleri
Biyopsi Çeşitleri
Biyopsi çeşitleri, biyopsi inceleme amacıyla vücuttaki bir dokudan parça alınmasıdır. Alınan parça mikroskop altında incelenmeden önce bazı mikrobiyoloji ve moleküler incelemeler yapmak amacıyla işlemlerden geçirilir. Biyopsi genellikle vücutta hasta...
Boğaz Biyopsi
Boğaz Biyopsi
Boğaz Biyopsi, (tiroid) iğne biyopsisi tanı ve tedavide kullanılması gereken etkili ve en hassas tetkiktir. Boğaz biyopsisinde boğaz nodülünde kanserli hücre olup olmadığını anlamanın en uygun yolu boğaz iğne biyopsisi uygulamaktır. Boğaz nodülünün d...
Tükürük Bezi Biyopsisi
Tükürük Bezi Biyopsisi
Tükürük bezi biyopsisi, insanlarda direk olarak ağız içerisinde yapılan bir operasyondur. Her ne kadar kolay bir operasyon olsa bile diğer operasyonlar gibi küçük riskler barındırır. Tükürük bezi biyopsisi ile kişinin tükürük bezlerinden bir parça al...
Punch Biyopsi
Punch Biyopsi
Punch Biyopsi, hastanın lezyonunun büyüklüğüne bakılarak biyopsi için deriden silindir şeklinde doku örneği alınması işlemine denilmektedir. Punch biyopsi lezyonların tanısı için kullanılan kolay ve pratik bir yoldur. Punch biyopsi avantajları olarak...

 

Rahim Biyopsi
Akciğer Biyopsisi
Mide Biyopsisi
Eksizyonel Biyopsi
Nodül Biyopsi Nasıl Yapılır
Endometrial Biyopsi
Tru Cut Biyopsi
Biyopsi Nasıl Yapılır
Guatr Biyopsi
Biyopsi Çeşitleri
Boğaz Biyopsi
Tükürük Bezi Biyopsisi
Punch Biyopsi
Böbrek Biyopsi
Biyopsi
Küretaj Biyopsi
İnsizyonel Biyopsi
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
Kemik İliği Biyopsisi
Hepatit B Biyopsi
Biyopsi İğnesi
Karaciğer Biyopsisi
Tiroid Biyopsi
Vakum Biyopsi
Böbrek Biyopsisi
Meme Biyopsisi
Kolposkopik Biyopsi
Prostat Biyopsisi
Popüler İçerik
Böbrek Biyopsi
Böbrek Biyopsi
Böbrek biyopsi, böbrekte gelişen farklı hastalıklarda tam teşhis sağlamak ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesi için böbrekten doku alınır. Bu işlem...
Biyopsi
Biyopsi
Biyopsi, vücudun farklı alanlarından tanı amaçlı, mikroskop yardımıyla inceleme ya da farklı tetkikler yapmak için hücre ya da doku alma işlemidir. Bi...
Küretaj Biyopsi
Küretaj Biyopsi
Küretaj Biyopsi, rahimden parça alınması ile yapılan anormal kanamaya neden olan rahimdeki birçok hastalığı teşhis etmeye yarayan bir uygulamadır. Rah...
İnsizyonel Biyopsi
İnsizyonel Biyopsi
İnsizyonel Biyopsi, vücutta bulunan derinin yeterli bir parçasının ameliyat yolu ile alınmasıdır. İnsizyonel biyopsi dermatoloji de en fazla yapılan c...
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi, Bulunan şüpheli bulguları aynı zamanda tanı koymak için ince iğne aspirasyon biyopsi tedavisi ile ameliyat ile sıkıntı...
Kemik İliği Biyopsisi
Kemik İliği Biyopsisi
Kemik iliği biyopsisi, kan dolaşımın ve yaşamın temel yapı taşları arasında yer alır. Vücudumuza gerekli olan besinler kan yoluyla hücrelere taşınır. ...
Hepatit B Biyopsi
Hepatit B Biyopsi
Hepatit B Biyopsi, Hepatit B hastalığı karaciğerin iltihaplanmasına neden olan virüslerin oluşturduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B virüsü kara ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Rahim Biyopsi
Akciğer Biyopsisi
Mide Biyopsisi
Eksizyonel Biyopsi
Nodül Biyopsi Nasıl Yapılır
Sedef Hastalığımın Yanında Ek Oluşan Hastalığımı Öğrenmek İstiyorum.
Lütfen Biyopsi Sonucunu Değerlendirir Misiniz?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sedef Hastalığımın Yanında Ek Oluşan Hastalığımı Öğrenmek İstiyorum.
Lütfen Biyopsi Sonucunu Değerlendirir Misiniz?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022